Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Αλλαγές στις 100 δόσεις και «Γλυκιά» ανάσα στην ΕΒΖ με την πρώτη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του Πρωθυπουργού

 

Αλλαγές στις 100 δόσεις και «Γλυκιά» ανάσα στην ΕΒΖ με την πρώτη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του Πρωθυπουργού
Ένεση ρευστότητας στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης  και αλλαγή περισσότερο «κούρεμα» στη ρύθμιση των 100 Δόσεων έφερε η πρώτη πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΠΝΠ), του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με την οποία:
Για τις 100 δόσεις, προβλέπεται αλλαγή στον τρόπο που  ρυθμίζονται οι οφειλές, δηλαδή, εκτός από το κούρεμα των προσαυξήσεων,  από τώρα θα μπορούν να ψαλιδίζονται και άλλες οφειλές όπως οι πρόσθετοι φόροι και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής δήλωσης που έχουν βεβαιωθεί μαζί με την κύρια, αρχική οφειλή. Συγκεκριμένα, «με απαλλαγή κατά ποσοστό από πρόσθετους φόρους ή τέλη του Ν. 2523/1997, πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) που έχουν συμβεβαιωθεί με την κύρια οφειλή και από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής».
Σχετικά με την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης θα δοθούν, 30 εκατ. ευρώ από τα μη διανεμηθέντα διαθέσιμα της υπό ειδική εκκαθάριση Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, όπως αναφέρεται,  «έναντι μελλοντικής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου αυτής προς κάλυψη της αναγκαίας κεφαλαιακής ενίσχυσής της».
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 35
27 Μαρτίου 2015
ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσιμότητα της «Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.» και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και
απρόβλεπτης ανάγκης: α) για την κεφαλαιακή ενίσχυση
της επιχείρησης με την επωνυμία «Ελληνική Βιομηχανία
Ζάχαρης Α.Ε.» και την εξασφάλιση της απαραίτητης
ρευστότητας προκειμένου να παρασχεθεί η στήριξη
στους τευτλοπαραγωγούς κατά την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου, να ολοκληρωθεί η τευτλοκαλλιέργεια και τευτλοπαραγωγή και να διασφαλισθούν η συνέχεια της λειτουργίας και η βιωσιμότητα της εν λόγω
επιχείρησης και β) για τη ρύθμιση των φορολογικών εκκρεμοτήτων των πολιτών και των επιχειρήσεων που, λόγω της κρίσης, της μείωσης μισθών και της ανεργίας, αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, καθώς και για την ταυτόχρονη αύξηση των δημοσίων εσόδων.
3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε: Άρθρο Πρώτο Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 145 και 146 του Ν. 4261/2014 (Α΄ 107), του Κανονισμού ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως ισχύει, και των διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα, κατά το μέτρο που εφαρμόζονται συμπληρωματικά επί ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων, ποσό τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) ευρώ εκ των μη διανεμηθέντων εισέτι διαθεσίμων του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» καταβάλλεται άμεσα από τον ειδικό εκκαθαριστή αυτής στην ελεγχόμενη από το πιστωτικό ίδρυμα επιχείρηση με την επωνυμία «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.» έναντι μελλοντικής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου αυτής προς κάλυψη της αναγκαίας κεφαλαιακής ενίσχυσής της και στο πλαίσιο διαφύλαξης της ακεραιότητας και της προστασίας της υπό ρευστοποίηση συμμετοχής του υπό εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος στην παραπάνω βιομηχανική επιχείρηση. Άρθρο Δεύτερο Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 4321/2015 (Α΄ 32) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.), τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και τον Τελωνειακό Κώδικα, δύνανται να ρυθμίζονται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, εφόσον έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Μαρτίου 2015 και έχουν καταχωρισθεί στα Βιβλία Εισπρακτέων Εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση, με απαλλαγή κατά ποσοστό από πρόσθετους φόρους ή τέλη του Ν. 2523/1997, πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) που έχουν συμ-βεβαιωθεί με την κύρια οφειλή και από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που πς επιβαρύνουν ως ακολούθως:»
Άρθρο Τρίτο Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Μαρτίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ, ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ − ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΣΥΧΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΝΤΗΣ, ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ, ΟΛΓΑ − ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ, ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ, ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ

Η «ΔΙΑΠΛΟΚΗ» ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΣΙΠΡΑ

 Η «διαπλοκή» ετοιμάζει και άλλα χτυπήματα κατά Τσίπρα

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΛΕΝΕ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ – ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΠΙΣΩ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΑΜΗΝΥΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ

Ένας ανηλεής πόλεμος διεξάγεται τις τελευταίες ημέρες στο παρασκήνιο με στόχο την κυβέρνηση αλλά και τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η «ελίτ εξουσίας» επιχειρεί να χτυπήσει τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα «εκθέτοντας» τις επιλογές του στη σύνθεση του υπουργικού συμβουλίου.
Τις τελευταίες μέρες, λίγο πριν αρχίσουν οι «αποκαλύψεις» για τον Γ. Κατρούγκαλο από γνωστό μεγάλο συγκρότημα, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε συζητήσεις που είχε με στενούς συνεργάτες του είχε ξεκινήσει την «αποκωδικοποίηση» μηνυμάτων που έρχονταν από κύκλους της διαπλοκής, με αιχμή συγκεκριμένα ηλεκτρονικά κυρίως ΜΜΕ.
Η εκτίμηση του Αλέξη Τσίπρα, όπως τη μετέφερε στο Newsbomb.gr συνεργάτης του, είναι ότι «αφού περάσαμε ένα μικρό διάστημα χάριτος απ’ τα διαπλεκόμενα, τώρα άρχισε η μάχη εναντίον μας».
Η εκτίμηση, όπως προαναφέραμε, του πρωθυπουργού βασίζονταν σε ευδιάκριτα μηνύματα τα οποία είχαν αρχίσει να στέλνονται στο Μαξίμου, μέσω δημοσιευμάτων, «προειδοποιήσεων» και άλλων μεθόδων.
Αυτό έκανε τον Αλέξη Τσίπρα να αντιδράσει και να υπογραμμίσει στους επιτελείς του ότι «η διαπλοκή μάς δείχνει τα δόντια, η μάχη μόλις ξεκινά»!
Και αναφέρεται ο πρωθυπουργός στην υλοποίηση βασικών δεσμεύσεων του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης, όπως:
Η προκήρυξη από μηδενική βάση των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών συχνοτήτων, που σήμερα νέμονται οι βαρόνοι των μίντια εντελώς προκλητικά και σκανδαλωδώς, στα πλαίσια συναλλαγών με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, που τους τις παραχώρησαν με ψίχουλα, κυριολεκτικά.
Ο έλεγχος των θαλασσοδανείων που έχουν λάβει σκανδαλωδώς και ουσιαστικά χωρίς εγγυήσεις μεγάλα κανάλια, ραδιόφωνα, συγκροτήματα μιντιαρχών και ο τερματισμός αυτού του άθλιου καθεστώτος.
- Γενικά ο τερματισμός και άλλων «διευθετήσεων» χαριστικών των προηγούμενων κυβερνήσεων προς μεγαλοεκδότες, καναλάρχες και άλλους… εργολάβους και προμηθευτές.
Ο πρωθυπουργός, όπως τόνισε στους συνεργάτες του, εκτιμά ότι οι πυλώνες της διαπλοκής πρόσφεραν μια περίοδο χάριτος στην κυβέρνησή του με την προσδοκία, ότι σταδιακά θα ενταχθεί στο όλο σύστημα της διαπλοκής, θα ενσωματωθεί και θα συνεχίσει έτσι την αναπαραγωγή του.
«Όταν αντιλήφθηκαν», λέει, «πως δεν είμαστε διατεθειμένοι να υποκύψουμε, αρχίζουν τις εναντίον μας επιθέσεις».
Και αναφέρεται στη στάση πολύ συγκεκριμένων –βασικά ηλεκτρονικών- ΜΜΕ τα οποία λειτουργούν σαν… εκπρόσωποι των δανειστών, προβοκάρουν την προσπάθεια της κυβέρνησης να διαπραγματευτεί με αξιοπρέπεια, πιέζουν για παραχωρήσεις, κυρίως στο θέμα των ιδιωτικοποιήσεων («λειτουργούν ως… ατζέντηδες εταιριών και κοινοπραξιών, όπως για παράδειγμα στο θέμα των αεροδρομίων», τονίζει) και απαξιώνουν κάθε κυβερνητική πρωτοβουλία, ενώ δεν διστάζουν ακόμα και να κατασκευάσουν αντικυβερνητικά θέματα.
Μάλιστα ο Αλέξης δεν δίστασε να παρομοιάσει αυτή την εναντίον της κυβέρνησης επίθεση -τηρουμένων των αναλογιών- με τις αντίστοιχες επιθέσεις κατά της κυβέρνησης Καραμανλή, την περίοδο του «βασικού μετόχου».
Ωστόσο υπογράμμισε, ότι «δεν θα τους περάσει, θα αντιδράσουμε θα υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας».
Εδώ θα πρέπει να αποκαλύψουμε, ότι μόλις ξεκίνησαν οι «αποκαλύψεις» για τον Γ. Κατρούγκαλο, ο πρωθυπουργός υπενθύμισε με νόημα στους συνεργάτες του τις προαναφερθείσες εκτιμήσεις του…
Και κάτι άλλο: Πρόσφατα από συγκρότημα στάλθηκε στο Μαξίμου το μήνυμα, ότι «έχουμε αποκαλύψεις για τρία ακόμα κυβερνητικά στελέχη».
«Σαν αυτές του Κατρούγκαλου;», ήταν η αντίδραση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος «έστειλε το μήνυμα από εκεί που ήρθε»


Read more: http://www.newsbomb.gr/politikh/news/story/571368/h-diaploki-etoimazei-kai-alla-xtypimata-kata-tsipra#ixzz3VfIEbIPw

Ο ΟΙΚΟΣ FITCH ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 Ο οίκος Fitch υποβάθμισε την Ελλάδα

Σε αναπάντεχη υποβάθμιση του αξιόχρεου της Ελλάδας σε CCC από Β προχώρησε το βράδυ της Παρασκευής ο οίκος Fitch.
Στην ανακοίνωση του οίκου αξιολόγησης, που δημοσιεύει το πρακτορείο Reuters, τονίζεται πως η δημοσιοποίηση των αξιολογήσεων για κάθε χώρα πραγματοποιείται βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος εκτός εάν υπάρχει έκτακτο γεγονός που αφορά σε σημαντική επιδείνωση της πιστοληπτικής ικανότητας μιας χώρας.
Ο σχεδιασμός για την επόμενη αξιολόγησης της Ελλάδας ήταν για τις 15 Μαΐου του 2015.
Όπως αναφέρει ο οίκος, η αποχή από τις αγορές, οι αβέβαιες προοπτικές για έγκαιρη εκταμίευση κεφαλαίων από τους επίσημους πιστωτές και οι σφιχτές συνθήκες ρευστότητας στον εγχώριο τραπεζικό τομέα ασκούν υπερβολικές πιέσεις στην χρηματοδότηση της ελληνικής κυβέρνησης.
Ο οίκος εκτιμά ότι η κυβέρνηση θα επιβιώσει από την τρέχουσα πίεση ρευστότητας χωρίς να αθετήσει τις δανειακές της υποχρεώσεις, αλλά τα αυξημένα ρίσκα οδηγούν στην υποβάθμιση.
Το πλήγμα στην επενδυτική και καταναλωτική εμπιστοσύνη, καθώς και στην εμπιστοσύνη των καταθετών, έχουν σχεδόν σίγουρα εκτροχιάσει την οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Θα χρειαστεί χρόνος για να επουλωθούν οι πληγές, τονίζει ο οίκος, ακόμη και εάν βελτιωθούν οι προοπτικές επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος τις επόμενες μέρες ή εβδομάδες.
Ο οίκος προχωρά σε μείωση των εκτιμήσεων για την ανάπτυξη στο 0,5% εφέτος, από πρόβλεψη 1,5% τον Ιανουάριο του 2015 και 2,5% το Δεκέμβριο του 2014, με ρίσκο, όπως επισημαίνει, να μειωθεί ακόμη περαιτέρω.
Ο Fitch υπογραμμίζει ότι βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τους οίκους αξιολόγησης, θα έπρεπε να ακολουθήσει συγκεκριμένο πρόγραμμα δημοσιεύσεων στις εκθέσεις του, με την επόμενη να είναι προγραμματισμένη για τις 15 Μαϊου. Ωστόσο, σημειώνει, "θεωρούμε πως οι εξελίξεις στην Ελλάδα δικαιολογούν μια τέτοια απόκλιση από το ημερολόγιο δημοσιεύσεων".


Read more: http://www.newsbomb.gr/oikonomia/news/story/571320/o-oikos-fitch-ypovathmise-tin-ellada#ixzz3VfHkOiYl

Σοκ από τις Βρυξέλλες

-ΞΕΧΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ EUROGROUP

 

Share →

 
«Φρένο» φαίνεται να βάζουν οι Βρυξέλλες στις προσδοκίες που έτρεφε η κυβέρνηση για σύγκληση Eurogroup, ακόμη και την Τετάρτη, ώστε να εκταμιευτούν οι δόσεις που θα δώσουν «ανάσα» στην ελληνική οικονομία.

«Είναι μη ρεαλιστική η σύγκληση Eurogroup την ερχόμενη εβδομάδα, ή την Τετάρτη, ακόμη και σε δυο εβδομάδες θα μπορούσε να γίνει, με βάση τη διαδικασία συζητήσεων» ανέφερε χαρακτηριστικά υψηλόβαθμος κοινοτικός παράγοντας στην ανταποκρίτρια του ΣΚΑΪ Ελένη Βαρβιτσιώτη.

Όπως εξήγησε, οι τεχνικές συζητήσεις στην Αθήνα πηγαίνουν με βασανιστικά αργά βήματα και με παροχή ασαφών στοιχείων. Όπως επισήμανε, οι συζητήσεις στο Brussels Group δεν θα πρέπει να γίνονται απλώς με βάση μια «στενή» λίστα μεταρρυθμίσεων, αλλά σε όλα τα βασικά σημεία του προγράμματος, και γι’ αυτό απαιτείται εντατική δουλειά στην Αθήνα που δεν έχει γίνει.

Όπως τονίζεται στις Βρυξέλλες, πρώτα θα πρέπει να δοθεί το «πράσινο φως» για τις μεταρρυθμίσεις στο Brussels Group, μετά η λίστα θα πρέπει να συζητηθεί σε ανώτερο επίπεδο, να δοθεί στο EuroWorking Group και μετά η συζήτηση θα πάει στο Eurogroup.

«Δεν θέλουμε ωραία λόγια, θέλουμε διαδικασίες, αποφάσεις, διαγράμματα, νούμερα» αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Αθήνα η λίστα των προτεινόμενων μεταρρυθμίσεων δεν θα περιλαμβάνει υφεσιακά μέτρα.

Περιλαμβάνει 18 άμεσα μέτρα με στόχο την είσπραξη 3,2 δισεκ. ευρώ φέτος, που θα προκύψουν κυρίως από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, θα περιλαμβάνει φορολόγηση διαφυγόντων κεφαλαίων, πάταξη λαθρεμπορίου, λίστες εμβασμάτων, λοταρία αποδείξεων και τις άδειες των ΜΜΕ.

Κυβερνητικοί παράγοντες αναφέρουν ότι «δεν θα επιβαρύνουν μισθωτούς, συνταξιούχους, χαμηλά και μεσαία εισοδήματα» και οι μεταρρυθμίσεις/δράσεις για πρώτη φορά δεν θα οδηγήσουν στα ταμεία τους "συνήθεις υπόπτους", αλλά θα πληρώσουν επιτέλους οι έχοντες και κατέχοντες.

Σημειώνεται πως όλες οι προτάσεις είναι κοστολογημένες και έχουν την σύμφωνη γνώμη της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για το 2015 προβλέπεται πρωτογενές πλεόνασμα 1,5% του ΑΕΠ, ενώ η χώρα θα επιτρέψει θετικό ρυθμό ανάπτυξης, ο οποίος εκτιμάται ότι θα φτάσει το 1,4%.

Κυβερνητικές πηγές επέμεναν νωρίτερα ότι το Eurogroup θα συνεδριάσει την προσεχή Τετάρτη. Την Κυριακή συνεδριάζει το Κυβερνητικό Συμβούλιο, αλλά και τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ.

 
Δημοσίευση: 27 Μαρτίου 2015, 23:40
More News Desk

Να πάμε σε σύγκρουση με την γερμανική Ευρώπη

ΚΑΛΕΙ ΕΥΘΕΩΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΤΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΤΗΣ

 

 
«Φωτιά» στη διαπραγμάτευση βάζει ο υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Παναγιώτης Λαφαζάνης με μια συνέντευξη – χείμαρρο που παραχωρεί στο «Κεφάλαιο».

Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης,  καλεί ευθέως την Κυβέρνηση να συγκρουστεί με τους Εταίρους της, αμφισβητώντας ότι η λύση που προσφέρεται από τους «Θεσμούς» είναι βιώσιμη για την χώρα ενώ περιγράφει ως εκβιαστικά τα διλήμματα που θέτουν οι δανειστές, εγκαλώντας τους για στραγγαλισμό της οικονομίας.  


Στο πλαίσιο αυτό, προκρίνει ως μονόδρομο για τη χώρα «την σκληρή αντιπαράθεση, αν όχι σύγκρουση, με τη γερμανική Ευρώπη» αλλά και τους «κατεστημένους κύκλους της Ε.Ε», εγκαλώντας τους ότι επιδεικνύουν μια συμπεριφορά «αδίστακτων ιμπεριαλιστών προς μια μακρινή αποικία τους».

Ο Υπουργός ΠΑΠΕΝ παράλληλα, απορρίπτει κάθε σενάριο συμβιβασμού με τους πιστωτές που θα περιλαμβάνει πάγωμα των προεκλογικών εξαγγελιών του ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας  ότι: «Καμία «λίστα» δεν μπορεί να τεθεί και δεν θα τεθεί, υπεράνω της λαϊκής βούλησης και της λαϊκής κυριαρχίας».

Επ΄ αυτού προσθέτει: «Κανένας «θεσμός», κανένας εκβιασμός και κανένα δίλημμα δεν πρόκειται να ενταφιάσει αγώνες δεκαετιών των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, που δόθηκαν με την Αριστερά και τις αρχές της».


Σύμφωνα με τον ίδιο, άλλωστε: «Αυτήν την ώρα απαιτούνται στη χώρα, επειγόντως και χωρίς καμία καθυστέρηση, μεγάλες και τολμηρές επιλογές, εναλλακτικές απέναντι στη γερμανική Ευρώπη» καθώς όπως εξηγεί: «Η Ελλάδα έχει πολλούς, βιώσιμους και ρεαλιστικούς εναλλακτικούς δρόμους για να αντιδράσει και μάλιστα να αντιδράσει επιτυχώς».

Τέλος, ρίχνει «προειδοποιητικές» βολές προς την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας: «Και ο Τσίπρας και ο Λαφαζάνης και όλοι μας στον ΣΥΡΙΖΑ έχουμε μία και μόνη εντολή και επιλογή: να πάμε μπροστά με τις αρχές, τις αξίες μας και το πρόγραμμα μας, στηριγμένοι στις καλύτερες ιστορικές παραδόσεις μας και στους κοινωνικούς αγώνες».
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΣΤΟ «ΚΕΦΑΛΑΙΟ» ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΝΙΚΗ ΖΟΡΜΠΑ
ΕΡ: Υπουργέ, τι επίγευση σας άφησε η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Βερολίνο;
ΑΠ: Η συνάντηση του Α. Τσίπρα με την Α. Μέρκελ στο Βερολίνο όφειλε να γίνει και είναι θετικό ότι από την ελληνική πλευρά αναδείχτηκαν πρόσωπο με πρόσωπο ορισμένα από τα κρίσιμα προβλήματα για την Ελλάδα, αλλά και για την Ευρώπη. Από κει και πέρα, όμως, δεν νομίζω ότι η επίσημη Γερμανία αλλάζει στρατηγική. Το αντίθετο θα έλεγα. Σήμερα είναι για μένα πολύ πιο σαφές ότι η πορεία διεξόδου της χώρας από την κρίση περνάει μέσα από την σκληρή αντιπαράθεση, αν όχι σύγκρουση, με τη γερμανική Ευρώπη. Το σημερινό γερμανικό κατεστημένο, παρά τις εσωτερικές διαφορές του, είναι ότι πιο καταστρεπτικό για την Ελλάδα και συνολικότερα για την ευρωπαϊκή ήπειρο. Όσο πιο γρήγορα γίνει αυτό αντιληπτό στην πράξη τόσο το καλύτερο. Γιατί χρόνος δεν υπάρχει. Μας έχει τελειώσει.
ΕΡ: Είστε περισσότερο ή λιγότερο ανήσυχος μετά το «λιώσιμο» των πάγων Ελλάδας- Γερμανίας;
ΑΠ: Χρειάζεται να γίνουν πολλά από τη γερμανική πλευρά για να μιλήσουμε σοβαρά για «λιώσιμο» των πάγων μεταξύ της Ελλάδας και της Γερμανίας των Μέρκελ και Σόιμπλε. Η Ελλάδα βρίσκεται σε οριακό σημείο. Ίσως σε κάτι παραπάνω από οριακό. Αυτήν την ώρα απαιτούνται στη χώρα, επειγόντως και χωρίς καμία καθυστέρηση, μεγάλες και τολμηρές επιλογές, εναλλακτικές απέναντι στη γερμανική Ευρώπη. Η γερμανική και κατεστημένη ΕΕ πνίγει κυριολεκτικά τη χώρα μας και σφίγγει βδομάδα τη βδομάδα τη θηλιά στο λαιμό της οικονομίας.
ΕΡ: Έχετε εικόνα της λίστας των μεταρρυθμίσεων που θα κομίσει η Ελλάδα τη Δευτέρα στους «Θεσμούς»; Πώς τις κρίνετε;
ΑΠ: Αυτήν την ώρα η κυβέρνηση ετοιμάζει τη «λίστα» προς τους «εταίρους». Είναι
Πρόκειται για μια πολύ επώδυνη διαδικασία. Αυτό που μπορώ να πω αυτήν την ώρα είναι ότι η λίστα αυτή δεν πρέπει να βρίσκεται σε αντίθεση με το ριζοσπαστικό πρόγραμμα μας, ούτε να το βάζει στο «ψυγείο». Καμία «λίστα» δεν μπορεί να τεθεί και δεν θα τεθεί, υπεράνω της λαϊκής βούλησης και της λαϊκής κυριαρχίας.
ΕΡ: Απ ό,τι φαίνεται πάντως. Η Κυβέρνηση «αποχαιρετά» - για την ώρα τουλάχιστον – το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης.
ΑΠ: Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης αλλά και το συνολικό ριζοσπαστικό μας πρόγραμμα δεν τα εγκαταλείπουμε. Ήδη με τα πρώτα νομοσχέδια, που έγιναν νόμοι στη Βουλή, κινούμαστε στην κατεύθυνση αυτών των προγραμμάτων. Κανένας «θεσμός» , κανένας εκβιασμός και κανένα δίλημμα δεν πρόκειται να ενταφιάσει αγώνες δεκαετιών των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, που δόθηκαν με την Αριστερά και τις αρχές της. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να απορροφηθεί στο κράτος και από το σύστημα, δεν θα γίνει δεκανίκι και διαχειριστής του νεοφιλελεύθερου «κρατικοδίαιτου» ελληνικού καπιταλισμού. Η ψυχή του ΣΥΡΙΖΑ είναι η κοινωνία και η ανάγκη προοδευτικής ανασυγκρότησης της χώρας με σοσιαλιστικό ορίζοντα.
ΕΡ: Σας φαίνεται θεμιτό το «πάγωμα» προεκλογικών εξαγγελιών του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να περάσει η χώρα τις συμπληγάδες της οικονομικής ασφυξίας;
ΑΠ: Η ανάγκη ρευστότητας είναι το πιο κρίσιμο και επείγον πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. Χωρίς ρευστότητα δεν υπάρχει διέξοδος. Οι κυρίαρχοι κύκλοι της ΕΕ, κυρίως στο Βερολίνο, εκβιάζουν ωμά τη χώρα, έχοντας κόψει εδώ και αρκετό διάστημα τη ροή της χρηματοδότησης. Είναι ένα βρώμικο σχέδιο που εφάρμοσαν στην Κύπρο με τελεσίγραφο μιας εβδομάδας, ενώ στην Ελλάδα ακολουθούν μια πιο παρατεταμένη χρονικά αλλά πιο βασανιστική , ίσως , εκδοχή του. Σε κάθε περίπτωση η συμπεριφορά τους μοιάζει με αδίστακτων ιμπεριαλιστών προς μια μακρινή αποικία τους. Ξεχνάνε ,όμως, ότι αυτό το μαχαίρι, που χρησιμοποιούν, κόβει και από τις δύο πλευρές του. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να χαθεί με οικονομικό στραγγαλισμό, ούτε θα πάθει ανακοπή από χρηματοδοτική ασφυξία. Η Ελλάδα έχει πολλούς , βιώσιμους και ρεαλιστικούς εναλλακτικούς δρόμους για να αντιδράσει και μάλιστα να αντιδράσει επιτυχώς. Η Ελλάδα είναι μικρή χώρα για να απειλεί αλλά είναι βέβαιον ότι η χώρα μας έχει δυνατότητες πολλαπλών επιλογών, ενώ αυτοί που την εκβιάζουν ακολουθούν μόνο μία, πολύ προβληματική και άκρως επικίνδυνη για τους ίδιους. Αν παγώσουμε τις προεκλογικές μας εξαγγελίες, που δεν θα τις «παγώσουμε», όχι μόνο δεν θα βγούμε από τις συμπληγάδες αλλά είναι τότε που θα πάμε ολοταχώς στο γκρεμό.
ΕΡ: Θα σας ρωτήσω ευθέως διότι έχει καταναλωθεί πολύ μελάνι στον Τύπο επ αυτού: «Ο Τσίπρας θέλει να κάνει στροφή στη ...ρεαλ πολιτικ. Ο Λαφαζάνης μπορεί»;
ΑΠ: Η «ρεάλ πολιτίκ» για την κυβέρνηση μας είναι μία και μόνη: να μείνουμε προσηλωμένοι και να εφαρμόσουμε το ριζοσπαστικό πρόγραμμα μας. Ο δρόμος που μας προτείνουν οι «θεσμοί» δεν διαθέτει τον παραμικρό ρεαλισμό, δοκιμάστηκε και απέτυχε οικτρά. Και ο Τσίπρας και ο Λαφαζάνης και όλοι μας στον ΣΥΡΙΖΑ έχουμε μία και μόνη εντολή και επιλογή: να πάμε μπροστά με τις αρχές, τις αξίες μας και το πρόγραμμα μας, στηριγμένοι στις καλύτερες ιστορικές παραδόσεις μας και στους κοινωνικούς αγώνες. Ο μοναδικός ρεαλισμός στις κρίσιμες στιγμές που διανύουμε είναι η ανατροπή.
ΕΡ: Τα σενάρια για οικουμενική κυβέρνηση ή κυβέρνηση συνεργασίας έχουν φουντώσει εσχάτως. Όπερ αποδίδεται στη δική σας απροθυμία να στηρίξετε «δύσκολα» μέτρα. Θα ήθελα το σχόλιό σας.
ΑΠ: Κυβέρνηση συνεργασίας υπάρχει ήδη με τον ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ. Από κει και πέρα ενδεχόμενη οικουμενική κυβέρνηση όπου θα συμμετέχουν και το Ποτάμι, το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ δεν θα ήταν τίποτα άλλο επί της ουσίας από μια κυβέρνηση υποτελής της Γερμανίας, που θα ακολουθούσε ακόμα πιο φρικτούς μνημονιακούς δρόμους. Το δίλημμα «δύσκολα» μέτρα από τον ΣΥΡΙΖΑ ή οικουμενική κυβέρνηση είναι απολύτως πλαστό ! Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει άλλη επιλογή από το πρόγραμμα του, το οποίο μπορεί να ενώσει και να συνεγείρει τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
ΕΡ: Το χαρτοφυλάκιό σας είναι βασικό «γρανάζι» Ιδιωτικοποιήσεων, τις οποίες ως φαίνεται ζητούν οι δανειστές και μελετά η Κυβέρνηση. Πώς θα αντιμετωπίσετε το ενδεχόμενο;
ΑΠ: Ιδιωτικοποιήσεις στη χώρα μας και πολύ περισσότερο σε στρατηγικούς τομείς και ιδιαίτερης σημασίας ακίνητα δεν πρέπει και δεν πρόκειται να υπάρξουν. Ξέρω πολύ καλά ότι εγχώρια συμφέροντα και ιδιαίτερα ξένα κέντρα έχουν «λυσσάξει» με τη ΔΕΗ και θέλουν να την τεμαχίσουν, να τη διαλύσουν και να τη βάλουν στο χέρι. Μια ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και των εταιρειών του ομίλου της θα ήταν μια ολοκληρωτική καταστροφή για τη χώρα. Η Ελλάδα δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς την καρδιά της. Η χώρα μας αντίθετα χρειάζεται ανασυγκρότηση των δημόσιων στρατηγικών τομέων ως προϋπόθεση ανάσας και διεξόδου
ΕΡ: Στο δίλημμα «Ρήξη, έξοδο από την ευρωζώνη και χρεοκοπία της χώρας ή έντιμος συμβιβασμός με την Ε.Ε», πώς απαντάτε;
ΑΠ: Το δίλημμα που θέτουν οι πιστωτές στη χώρα μας είναι υποταγή ή οικονομική ασφυξία . Το δίλημμα αυτό, όμως, είναι παραπλανητικό, πλαστό, εκβιαστικό και ταπεινωτικό. Γι αυτό το απορρίπτουμε απολύτως. Η Ελλάδα, όπως σας ανέφερα, έχει πολλούς εναλλακτικούς προοδευτικούς δρόμους να επιλέξει. Αυτοί οι δρόμοι κόντρα στα εγχώρια και ευρωπαϊκά κατεστημένα μπορεί να μοιάζουν δύσκολοι αλλά είναι οι μόνοι βιώσιμοι, ρεαλιστικοί και ελπιδοφόροι.


Πηγή:www.capital.gr
Δημοσίευση: 27 Μαρτίου 2015, 23:17
More News Desk

Βελτιώσεις στη ρύθμιση των 100 δόσεων...

 Βελτιώσεις στη ρύθμιση των 100 δόσεων - Δείτε το ΦΕΚ

Δείτε το ΦΕΚ...
Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου και την οποία υπογράφει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας δίνεται η δυνατότητα να ενταχθούν στη ρύθμιση των 100 δόσεων πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής, ή μη υποβολής δήλωσης, ή...
ανακριβούς δήλωσης του Ν. 4174/2013 που έχουν συμβεβαιωθεί με την κύρια οφειλή.

Συγκεκριμένα, στην απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ το βράδυ της Παρασκευής  αναφέρεται:


Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 4321/2015 (Α΄ 32) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.), τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και τον Τελωνειακό Κώδικα, δύνανται να ρυθμίζονται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, εφόσον έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Μαρτίου 2015 και έχουν καταχωρισθεί στα Βιβλία Εισπρακτέων Εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση, με απαλλαγή κατά ποσοστό από πρόσθετους φόρους ή τέλη του Ν. 2523/1997, πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) που έχουν συμβεβαιωθεί με την κύρια οφειλή και από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που πς επιβαρύνουν ως ακολούθως:»  Δείτε εδώ το ΦΕΚ«Καμπάνες» για ρήξη και χρεοκοπία ...

 

«Καμπάνες» για ρήξη και χρεοκοπία της χώρας
Σκληρές μνήμες από το 2011 ξύπνησε η ηχηρή υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόηγησης της χώρας μας από τον Οίκο Fitch ο οποίος, όπως συνέβη και πριν τρισήμισι χρόνια, η Ελλάδα κατέβηκε μαζεμένα πολλά σκαλοπάτια αξιολόγησης, στο επίπεδο CCC, επειδή οι αναλυτές εκτιμούν ότι μπορεί να χάσει τη στήριξη της από την ΕΕ και το ΔΝΤ. 
Αν και...
ο Οίκος εκτιμά ότι, παρά το ρίσκο, τελικώς θα εξευρεθεί από κοινού λύση για να μην υπάρξει πιστωτικό γεγονός, η προσδοκία αυτή και μόνον είναι που χωρίζει την Ελλάδα από τον πάτο της κατάταξης DDD που θα σημαίνει χρεωκοπία.

Πρακτικά πάντως, αφού όπως και τότε η Ελλάδα παραμένει εκτός αγορών, το μήνυμα της Fitch δεν πηγαίνει στους ιδιώτες επενδυτές αλλά στα κράτη και τους «Θεσμούς» που εμπλέκονται στην ελληνική υπόθεση.

Στην πραγματικότητα η «καμπάνα» κτυπά κυρίως στο εσωτερικό της χώρας μας που, αν και δεν δανείζεται πια από τις αγορές, δεν έχει βιώσει την εμπειρία μία χρεοκοπίας χωρίς «δεκανίκια» και δίχτυ ασφαλείας. Θεωρητικά κτυπά βέβαια, όπως και τότε, και στο εξωτερικό, στο βαθμό που η πορεία της Ελλάδας επηρεάζει ολόκληρη την ευρωζώνη. Μένει να φανεί όμως αν τελικά μπορεί να επαναληφθεί το σκηνικό του «ντόμινο» υποβαθμίσεων που είχε ξεσπάσει το 2011-2012 και που είχε οδηγήσει τον Fitch και άλλους οίκους αξιολόγησης να υποβαθμίζουν ομαδόν μέχρι και τις γαλλικές τράπεζες ή και την ίδια την γερμανική οικονομία.

Αν πάντως αποδειχθεί πως δεν ευσταθούν οι ισχυρισμοί Σόιμπλε που, ωμά, έχει πει ότι στην παρούσα φάση η Γερμανία και η ευρωζώνη δεν έχουν πλέον να φοβούνται από την κατάσταση στην Ελλάδα, τότε η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να αποκτά με την ξαφνική υποβάθμιση ένα ισχυρό διαπραγματευτικό ατού για να πιέσει να κλείσει το ταχύτερο μία πολιτική συμφωνία χρηματοδότησης με την Ελλάδα, για να μην ξεσπάσει ο «Αρμαγεδδών» για τον οποίο έχει μιλήσει ο κύριος Βαρουφάκης.

Και οι ανησυχίες άλλωστε του Οίκου Fitch δεν φαίνεται να εστιάζονται, προς ώρας τουλάχιστον,  στα δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας, όπως αυτά προκύπτουν από τα επίσημα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού πρϋπολογισμού που παρακολουθούν οι αναλυτές του, αλλά κυρίως στο πολιτικό επίπεδο και το ενδεχόμενο να υπάρξει τελικώς ρήξη και όχι ένα deal, στο  οποίο υπολογίζει και προσβλέπει η κυβέρνηση.

Όπως όλα δείχνουν πάντως, από τις εξελίξεις των επομένων ημερών ή και ωρών θα κριθεί αν ο Οίκος Fitch «κτυπήσει» αιφνιδιαστικά και πάλι (πριν τα μέσα Μαΐου) που ήταν δρομολογημένο να συμβεί, εφόσον το απαιτήσουν έκτακτες εξελίξεις και καταστάσεις στη χώρα μας.

protothema.gr

Επιχείρηση εκκένωσης Εξαρχείων: Σε ξενοδοχειακό κατάλυμα οι μετανάστες

  Από   NEWSATTICA Facebook Twitter Εκτύπωση Τις επόμενες ημέρες οι μετανάστες θα φιλοξενηθούν σε δομές μεταναστών της ενδο...