Σάββατο, 12 Ιουλίου 2014

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ

Ο Πειραιώς Σεραφείμ: «Προάγγελος επερχόμενων δεινών η αντιχριστιανική συμπεριφορά των Σαμαρά-Βενιζέλου – Ποδοπατούν την εντολή Του Θεού »

 

Posted: 

Πειραιώς ΣεραφείμΤώρα πού τό προσωπεῖο τῶν συγκυβερνώντων ἔπεσε.

Τώρα πού ἀπεδείχθησαν οἱ «διατάκται καί ὑπεργολάβοι» τῶν διεθνῶν ἐντολέων τους.
Τὠρα πού δικαιώθηκαν πλήρως ὅλοι ὅσοι εἶχαν προείδει τό ψέμμα καί τήν καταδολίευση μέσα ἀπό τό προκάλυμμα καπνοῦ πού μέσα στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων ἔριχνε τό «δίδυμο τῆς ἐπιτυχίας» !!! κ.κ. Χατζηγάκη –Σκορδᾶ, πού τώρα ὑπέστη τά ἐπίχειρα τῶν πράξεών του καί ὑπενθύμισε μέ τήν περιθωριοποίησή του τήν ρήση τοῦ Νοροντόμ Σιχανούκ γιά τήν μεταχείρησή του ἀπό τούς ἐρυθρούς Χμέρ καί τόν αἱμοδιψῆ ἡγέτη τους Πόλ Πότ, στήν μαρτυρική Καμπότζη: «Αἰσθάνομαι σάν τόν εὔχυμο καρπό τῆς κερασιᾶς πού τρῶς τήν εὐωδιαστή σάρκα του καί φτύνεις τό κουκούτσι» γιατί ἐνῶ ἐψηφίσθη τό ἄνοιγμα τῶν καταστημάτων γιά 7 Κυριακές τό χρόνο καί μόνο γιά τήν μικρομεσαία ἐπιχειρηματικότητα μέ καταστήματα ἕως 250 τ.μ., ἡ πονηρά ὑπουργική Ἀπόφασις τοῦ δῆθεν ἐκπροσώπου τῆς λαϊκῆς Δεξιᾶς κ. Γιακουμάτου δῆθεν πιλοτικά ὑλοποιεῖ τόν ἀρχικό ἄθλιο σχεδιασμό γιά τήν πλήρη καταστρατήγηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς, ἐκχωρώντας τήν ἐπιχειρηματικότητα στίς πολυεθνικές καί τά πολυκαταστήματα καί ὁδηγώντας ἀναπόδραστα τούς μικρομεσαίους ἐμπόρους στόν ἀφανισμό καί τό λουκέτο.
Ὡς ἔσχατος τῶν Πειραιωτῶν, θέλω δημόσια νά συγχαρῶ τόν συμπολίτη μας κ. Βασίλη Κορκίδη, Πρόεδρο τῆς Ἐθνικῆς Συνομοσπονδίας Ἑλληνικοῦ Ἐμπορίου γιά τήν πεπαρρησιασμένη ἀπόφασή του διαμαρτυρόμενος γιά τά παραπάνω, νά παραιτηθεῖ ἀπό ὅλες τίς κομματικές του ἰδιότητες στό συγκυβερνόν κόμμα τῆς Νέας Δημοκρατίας.
Εἶναι τραγελαφικό τό γεγονός, ὅτι τό κόμμα τῆς Ν. Δημοκρατίας πού ἐνῶ θεωρητικά ἐμφορεῖται ἀπό πατριωτικές ἀντιλήψεις στήν πρᾶξι φαλκιδεύει τά προτάγματά του καί ἀποδεικνύεται, ὅπως ἐν προκειμένῳ, διώκτης τῆς ἰδιοπροσωπείας τοῦ Γένους.
Ἡ ἀήθης, προκλητική, ἀσεβής καί ἀντιχριστιανική ποδοπάτηση ἀπό τήν συγκυβέρνηση Σαμαρᾶ-Βενιζέλου τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ γιά τήν ἱερότητα τῆς ἡμέρας Κυρίου (Κυριακῆς) δυστυχῶς εἶναι προάγγελος ἐπερχομένων δεινῶν καί ἐπαναλαμβάνει τό ἔγκλημα τοῦ Τουρκαλβανοῦ Κούρτ Πασᾶ τοῦ Βερατίου, πού ἀπηγχόνισε τόν διδάχο τοῦ Γένους καί Ἰσαπόστολο Ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό, ὑπερασπιζόμενο ἐκτός τῶν ἄλλων τήν ἱερότητα τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς, χρηματισθείς ἀπό τούς προγόνους τῶν σημερινῶν διεθνῶν οἰκονομικῶν διευθυντῶν, γεγονός γιά τό ὁποῖο πανηγυρίζει ὁ σοφολογιώτατος τ. Ραβίνος Θεσσαλονίκης καί νῦν κάτοικος Ἰσραήλ κ. Μαρδοχαῖος Φριζῆς. Γιά τούς τυχόν ἀμφισβητούντας ἴσως καί γιά τόν ἀρθρογραφούντα πατέρα τοῦ λαμπροῦ αὐτοῦ νέου κ. Ἰάκωβο Φριζῆ, παρατίθεται ὁ συγκεριμένος σύνδεσμος γιά νά καμαρώσουν τό ὄντως φονταμενταλιστικό παραλήρημα τοῦ κ. Ραβίνου, διαδόχου τῶν φονευτῶν τοῦ μεγάλου ὁσίου καί θεοφόρου ἀνδρός.
Ὁ ἑορτασμός μιᾶς ἡμέρας ἀναπαύσεως τῆς ἑβδομάδος, ὅπως ἀπαιτεῖ ἡ ἀνθρώπινη φύση βασίζεται στό βιβλίο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης «Γένεση» (β΄,2-3), ἔτσι τό Σάββατο διά τοῦ Νόμου τῆς Π.Δ. εἰσῆλθε ὡς «ἡμέρα Κυρίου» στήν Καινή Διαθήκη μέ τά δύο βασικά στοιχεῖα, δηλ. ἀποχή ἀπό τίς ἐργασίες καί ἰδιαίτερη λατρεία τοῦ Θεοῦ. Τή θέση τοῦ Σαββάτου στόν Χριστιανισμό κατέλαβε ἡ Κυριακή (Ἀποκαλ. α΄,10) σάν πρώτη ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος κατά τήν ὁποία ἀνεστήθη ὁ Κύριος ἐκ τοῦ Τάφου, δημιούργησε τό ἀναστάσιμο φῶς καί ἀπέστειλε τό Πανάγιο Πνεῦμα νά ἐπιφοιτήση στούς Ἀποστόλους.
Ἡ Κυριακή σάν κατ’ ἐξοχήν «ἡμέρα τοῦ Κυρίου» ὑπενθυμίζει τόν ἐρχόμενο Χριστό σάν ἀνατέλλοντα ἥλιο, ὁ Ὁποῖος θά ἔλθῃ νά ἀποκαταστήση τήν χειμαζομένη δικαιοσύνη καί νά καταργήση τήν ἀφόρητη ὑποκρισία.
Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου λέγει ὁ Ἱ. Αὐγουστῖνος ὑπόσχεται σέ ὅλους μας τήν αἰώνια ἡμέρα καί τῆς δικῆς μας Ἀναστάσεως (Serm 15 de verb apost).
Ἡ Κυριακή εἶναι ἡ ἀρχαιοτάτη ἑορτή τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἡ ὁποία ἀποκαλεῖται στό Εὐαγγέλιο, ὡς ἡ «μία τῶν Σαββάτων» (Ματθ. κη΄1, Μαρκ. ιστ΄2, Α΄Κορ. ιστ΄2, Πραξ. κ΄7), στήν δέ Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου ὀνομάζεται Κυριακή ἡμέρα (Ἀποκαλ. α΄10).
Οἱ μαρτυρίες γιά τόν ἑορτασμό τῆς Κυριακῆς συνεχίζονται καί μετά τήν Καινή Διαθήκη. Στήν ἐπιστολή Βαρνάβα ὀνομάζεται «8η ἡμέρα», ὁ δέ ἅγιος Ἰγνάτιος Ἀντιοχείας καταδικάζει τούς σαββατίζοντες καί μή συμμορφουμένους στήν καθολική πράξη τῆς Ἐκκλησίας γράφοντας: «Κατά Κυριακήν Κυρίου ζῶντες ἐν ᾗ καί ἡ ζωή ἡμῶν ἀνέτειλε δι΄ Αὐτοῦ» (Μαγν. κεφ. 9). Κατά τά μέσα τοῦ 2ου αἰ. ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος ὁ φιλόσοφος καί μάρτυς γράφει στήν Ἀπολογία του πρός τόν Ρωμαῖο Αὐτοκράτορα (Κεφ. 67) «Τήν δέ τοῦ ἡλίου ἡμέραν κοινήν τήν συνέλευσιν ποιούμεθα» χρησιμοποιῶν γιά τήν Κυριακή τόν ὅρο «ἡλίου ἡμέρα», ὁ ὁποῖος παρέμεινε σέ ὁρισμένες Εὐρωπαϊκές γλῶσσες ὅπως στήν Ἀγγλική Sunday, στήν Γερμανική Sonntag κλπ.
Μετά τήν εἰρήνη τοῦ Μ. Κων/νου μέ τό διάταγμα τῶν Μεδιολάνων (313) καθορίζεται μέ τόν πρῶτο νόμο του στίς 7/3/321 ὡς ἡμέρα ἀναπαύσεως, ἀγαλλιάσεως, θείας λατρείας καί ἀγαθοεργίας ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς, ἡ «σεβαστή ἡμέρα τοῦ ἡλίου» ὅπως τήν ἀποκαλοῦσε, ἡ δέ ἐν Λαοδικείᾳ Σύνοδος μέ τόν 29ο Κανόνα της ὥρισε «οὐ δεῖ χριστιανούς ἰουδαΐζειν, τήν δέ Κυριακήν προτιμῶντες σχολάζειν ὡς χριστιανοί».
Τό νόμο τοῦ Μ. Κων/νου «Omnes judices urbanaeque pledes et atrium officia cunctarum venerabili die solis quiescant» ἐπεκύρωσε καί ὁ διάδοχός του Μ. Θεοδόσιος, μέ τόν κωδ. VIII 8, 3 καί XV 5, 2.
Εἶναι ἐνδεικτικό τῆς πολυειδοῦς συγχύσεως τῶν καιρῶν ὅτι τήν ἀργία τῆς Κυριακῆς ὑπερασπίζονται μετά πολλῆς δυνάμεως οἱ κομματικοί σχηματισμοί τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί τοῦ ΚΚΕ πού ἐκκινοῦν βέβαια ἀπό ἄλλη ἀφετηρία.
Αὐτό ὅμως τό γεγονός ἐρρωνύει τήν βεβαιότητα γιά τήν πλήρη ἐξάρτησι τῶν συγκυβερνώντων ἀπό τό διεθνιστικό λόμπι.
Τό συγκυβερνόν κόμμα τῆς Ν. Δημοκρατίας ἀποδεικνύεται ὅτι δέν διδάσκεται ἀπό τό παρελθόν του.
Τό πολιτικό τέλος τοῦ διδύμου Μ. Γιαννάκου-Γ. Καλοῦ δέν φρονηματίζει τούς σημερινούς «καρεκλοκένταυρους».
Φαίνεται ὅτι εἶναι τόση ἡ δέσμευση καί ἡ ἐξάρτησή τους ἀπό τούς διεθνεῖς ἐντολεῖς των ὥστε δέν μποροῦν νά ἐνωτισθοῦν τῆς φωνῆς τῆς λογικῆς καί τοῦ χρέους, ποδοπατώντας μέ περισσή ἀσέβεια τόν αἰώνιο καί ἄφθιτο νόμο τοῦ Παναγίου Θεοῦ καί ἐκχωρώντας τά πρωτοτόκια τῆς ὕπάρξεώς τους στήν τρομακτικά ἐφήμερη καί παροδική ἐξουσία τους !!!
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Μέσα στη νύχτα πήραν τον έλεγχο των πετρελαιοπηγών στο ιρακινό Κουρδιστάν οι Κούρδοι

 
  +
0
 
H κουρδική κυβέρνηση της αυτόνομης περιοχής προχώρησε πριν λίγο σε πράξη de facto οικονομικής απόσχισης από το Ιράκ, καθώς ανέλαβε τον πλήρη έλεγχο των πετρελαιοφόρων περιοχών του Κιρκούκ στο βόρειο Ιράκ, όπως δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμη πηγή στην Περιφερειακή Κυβέρνηση του Κουρδιστάν.
«Η Περιφερειακή Κυβέρνηση του Κουρδιστάν υποχρεώθηκε να αναλάβει δράση για να προστατεύσει την υποδομή του Ιράκ αφού πληροφορήθηκε για απόπειρες από αξιωματούχους του ιρακινού υπουργείου Πετρελαίου να την σαμποτάρουν», δήλωσε η εν λόγω πηγή ζητώντας να μην κατονομασθεί.
«Από τώρα και στο εξής θα είναι υπό τον έλεγχο της Περιφερειακής Κυβέρνησης του Κουρδιστάν και περιμένουμε να αρχίσουν σύντομα οι επιχειρήσεις», δήλωσε ακόμη προσθέτοντας πως οι δυνάμεις της Δύναμης Προστασίας του Πετρελαίου της Περιφερειακής Κυβέρνησης του Κουρδιστάν ανέλαβαν τον πλήρη έλεγχο όλων των σημείων ελέγχου της περιοχής.
Η πηγή δήλωσε πως το ιρακινό υπουργείο Πετρελαίου σχεδίαζε να σαμποτάρει ένα νέο αγωγό που είναι υπό κατασκευή για να συνδέσει τις τρεις κύριες πετρελαιοφόρες περιοχές του Κιρκούκ, τις δύο από τις οποίες εκμεταλλευόταν ως τώρα η ελεγχόμενη από την κεντρική κυβέρνηση North Oil Company, τα στελέχητης οποίας εκδιώχθηκαν.
Κάπου 100.000 ένοπλοι που αποτελούν τον Στρατό του Κουρδιστάν έχουν τεθεί σε κατάσταση ετοιμότητας για να υποστηριχθεί η απόφαση για να αποτραπεί η οποιαδήποτε στρατιωτική κίνηση της Βαγδάτης.
Το εθνικό υπουργείο Πετρελαίου στη Βαγδάτη καταδίκασε την κατάληψη των πετρελαιοφόρων περιοχών στο Κιρκούκ και κάλεσε τους Κούρδους να αποσυρθούν αμέσως για να αποφύγουν«τρομερές συνέπειες».
Πρόκειται για μια ενέργεια που ουσιαστικά ακολουθεί τις δηλώσεις του ηγέτη των Κούρδων Μ.Μπαρζανί ότι "Ηρθε η ώρα για ανεξαρτησία του Κουρδιστάν".
Η κεντρική κυβέρνηση του Ιράκ σίγουρα δεν ελέγχει και πολλά πράγματα στην χώρα και η προέλαση του ISIL, λίγων χιλιάδων ελαφρά οπλισμένων ημίτρελων φανατικών, κατέδειξε την αδυναμία της, αλλά είναι βέβαιο ότι όχι μόνο η Βαγδάτη, αλλά και η Τεχεράνη θα κάνουν τα πάντα για να μην περάσει αυτή η ανεξαρτητοποίηση που στηρίζεται βέβαια από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ...
Τμήμα ειδήσεεων defencenet.gr

Η κυβέρνηση αποφασίζει εκλογές με άλλοθι την… Τρόικα

 


Η κυβέρνηση αποφασίζει εκλογές με άλλοθι την… Τρόικα
46
 
 
0
 
 
0
Google +
 
0
 
 
0
Reddit
 
0
SUpon
 
0
 
Η πρώτη μετεκλογική επίσκεψη της Τρόικας στην χώρα μας βγάζει εκλογές.
Η κυβέρνηση φυσικά το περίμενε, ωστόσο η επιμονή της Τρόικας να προχωρήσουν τα συμφωνηθέντα μέτρα,δεν αφήνει κανένα περιθώριο δεύτερης σκέψης στο Μαξίμου.
Οι εισηγήσεις υπάρχουν και τα σχέδια είναι έτοιμα προς υλοποίηση.
Σπάσιμο των διαπραγματεύσεων με την Τρόικα και προσφυγή στις κάλπες προκειμένου να αποφασίσει «ο κυρίαρχος λαός» όπως σημειώνουν.
Η Τρόικα δεν ζητά τίποτα περισσότερο από αυτό που έχει ήδη συμφωνήσει και συνυπογράψει η κυβέρνηση, όμως επικοινωνιακά θα το εκμεταλλευτεί το Μαξίμου προς την κατεύθυνση ότι «η Τρόικα με τις παράλογες απαιτήσεις της οδηγεί την κατάσταση σε αδιέξοδο και είμαστε αναγκασμένοι να προσφύγουμε στις κάλπες».
Το σενάριο αυτό θα ξεκινήσει να ξεδιπλώνεται πρώτα από τα γνωστά κανάλια και στη συνέχεια από τις γνωστές εφημερίδες.
Βασική αφήγηση θα είναι ότι οι επιτυχίες (πρωτογενές πλεόνασμα, έξοδος στις αγορές κλπ) επιτρέπουν χαλάρωση σε στοχευμένες φιλολαϊκές πολιτικές και επειδή δεν μας το επιτρέπουν θα πάμε σε εκλογές.
Το σενάριο αυτό σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες ήταν έτοιμο από την αρχή του χρόνου και εμπνευστής του ήταν ο Ευάγγελος Βενιζέλος.
Ήταν έτοιμο να εφαρμοστεί αν δεν πήγαιναν καλά τα πράγματα στην προηγούμενη αξιολόγηση και θα οδηγούσε σε τριπλές εκλογές με την κυβέρνηση σε αντιμνημονιακή ρητορική.
Το φρένο τότε το έβαλε το Βερολίνο, που πείστηκε να αφήσει τα ακανθώδη ζητήματα για μετά τις εκλογές προκειμένου να μην καταποντιστεί η ελληνική κυβέρνηση στις κάλπες.
Όμως τώρα το Βερολίνο δεν πρόκειται να κάνει πίσω.
Θα πιέσει την ελληνική κυβέρνηση μέχρι εκεί που δεν φτάνει γιατί το μόνο που τους ενδιαφέρει τώρα είναι το πρόγραμμα λιτότητας και όχι η κυβέρνηση.
Το δεύτερο και το σημαντικότερο είναι ότι τα δύο κόμματα της κυβέρνησης βγήκαν πιο λαβωμένα όσο ποτέ από τις διπλές εκλογές του Μαΐου και δεν έχουν καθόλου αντοχές οι βουλευτές τους να στηρίξουν άλλες σκληρές επιλογές λιτότητας.
Εξάλλου οι περισσότεροι γαλάζιοι και οι πράσινοι βουλευτές ξέρουν ότι δεν θα εκλεγούν ξανά.
Η Νέα Δημοκρατία ως δεύτερο κόμμα δεν θα έχει τους 50 βουλευτές του εκλογικού μπόνους.
Και στο ΠΑΣΟΚ οι βουλευτές γνωρίζουν ότι το 8% σε χαλαρές ευρωεκλογές είναι 6% στις εθνικές στην καλύτερη των περιπτώσεων, άρα και στο πράσινο στρατόπεδο οι μισοί βουλευτές είναι εκτός Βουλής.
Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι κάθε βουλευτής θα ψηφίζει με το προσωπικό του ένστικτο αυτοσυντήρησης και δεν θα μπορεί να ελέγχεται.
Αυτό το γνωρίζουν τόσο ο Αντώνης Σαμαράς όσο και ο Ευάγγελος Βενιζέλος και δεν πρόκειται να ψηφίσουν κανένα μέτρο πλην των προαπαιτούμενων των θερινών τμημάτων, που έτσι κι αλλιώς ελέγχεται ποιοι βουλευτές ψηφίζουν και τι.
Αυτή τη στιγμή όπως διαμορφώνεται η κατάσταση είναι περισσότερο βέβαιο από ποτέ, ότι Ολομέλεια της Βουλής είναι δύσκολο να συγκληθεί τον Σεπτέμβριο αφού όπως όλα δείχνουν η κυβέρνηση θα προτιμήσει να προκηρύξει εκλογές.

Ν Λυγερός: Μήνας του ζεόλιθου ο Ιούλιος

Τέλος το δημοψήφισμα: Ο Παπούλιας υπέγραψε τον νόμο για τη μικρή ΔΕΗ -


  • 280
     
Οριστικό τέλος μπαίνει στις όποιες επιδιώξεις της αντιπολίτευσης για δημοψήφισμα αναφορικά με την πώληση της μικρής ΔΕΗ.
Untitled-1
Το απόγευμα της Παρασκευής ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κάρολος Παπούλιας, υπέγραψε το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ( Α΄ 146) κάτι που σημαίνει ότι πλέον είναι νόμος του κράτους και δεν μπορεί να γίνει δημοψήφισμα.
Ντρίπλα Παπούλια στον Τσίπρα;
Η υπογραφή του ΦΕΚ από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ουσιαστικά, καταρρίπτει τα όποια σχέδια του Αλέξη Τσίπρα να ζητήσει από τον κ. Παπούλια παρέμβαση αναφορικά με τις ενέργειες της κυβέρνησης.
Ωστόσο, πληροφορίες από την Κουμουνδούρου αναφέρουν ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν αλλάζει ατζέντα και θα ζητήσει ούτως ή άλλως συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Μπορεί η προσπάθεια για τη μικρή ΔΕΗ να έπεσε στο κενό, αλλά, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναμένεται να θα θέσει ζήτημα για τον αντιδημοκρατικό τρόπο με τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ εκτιμά ότι λειτουργεί η κυβέρνηση. Χαρακτηριστικά θα αναφέρει την άρνηση της κυβέρνησης να ανοίξει η Ολομέλεια, ενώ θα μιλήσει και για καταπάτηση του Συντάγματος.
Το θερινό τμήμα καταψήφισε το αίτημα για το δημοψήφισμα
Μέσα σε αυτό το κλίμα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πλην της ΔΗΜΑΡ, αποχώρησαν από τη σημερινή συνεδρίαση του Α” θερινού Τμήματος αναφορικά με την πιθανότητα να συμψηφιστούν οι προτάσεις για δημοψήφισμα και να ανοίξει η Ολομέλεια.
Με τις ψήφους ΝΔ και ΠΑΣΟΚ το αίτημα απορρίφθηκε και, ουσιαστικά, έκλεισε, από κοινοβουλευτικής πλευράς, το ζήτημα του δημοψηφίσματος.
Βούλτεψη: Φαρισαϊσμός σε όλο του το μεγαλείο
«Κάθε μέρα αποκαλύπτονται όλο και πιο πολύ. Και οι ίδιοι και τα καταστροφικά σχέδιά τους για τη χώρα», δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος Σόφια Βούλτεψη, σχολιάζοντας την αποχή του ΣΥΡΙΖΑ από τη συνεδρίαση της Βουλής σχετικά με το δημοψήφισμα για τη «μικρή ΔΕΗ».
Η κυβερνητική εκπρόσωπος έκανε λόγο για φαρισαϊσμό σε όλο του το μεγαλείο.
Είπε επ” αυτού, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ που συνεχώς καταγγέλλει «αντισυνταγματική εκτροπή» (σήμερα δια του «συμπροέδρου του Π. Λαφαζάνη), είχε τη δυνατότητα, αξιοποιώντας το άρθρο 29 παρ 7 του Κανονισμού της Βουλής, να επιδιώξει απόφαση του Τμήματος διακοπής περί αναρμοδιότητάς του.
«Δεν τον έπραξαν. Αντίθετα προτίμησαν την απόδραση από τη σημερινή συνεδρίαση της Βουλής, αφού προηγουμένως είχαν λιποτακτήσει και από τη «μάχη της ΔΕΗ». Αποδεικνύεται έτσι για άλλη μια φορά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε εντάξει το θέμα της μικρής ΔΕΗ σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό πόλωσης και πολιτικής ανωμαλίας» τόνισε η κυβερνητική εκπρόσωπος.
Νέο μέτωπο το νομοσχέδιο για τον αιγιαλό
Ο Αλέξης Τσίπρας, πλέον, ετοιμάζεται για την επόμενη «μάχη», καθώς, στα σχέδια του ΣΥΡΙΖΑ είναι το νέο μέτωπο για το νομοσχέδιο που αφορά στην ιδιωτικοποίηση των παραλιών της χώρας.
Τα πρώτα δείγματα γραφής αναμένεται να δώσει ο Αλέξης Τσίπρας από την επόμενη εβδομάδα, σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τετάρτη στο αίθριο του Μουσείου Μπενάκη.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ περνώντας το κατώφλι του προεδρικού μεγάρου αναμένεται να μεταφέρει στον πρώτο πολίτης της χώρας τα συμπεράσματά του, καταγγέλλοντας ταυτόχρονα τις πρακτικές της κυβέρνησης.
Σε κάθε περίπτωση, το βασικό πολιτικό συμπέρασμα για την Κουμουνδούρου, με επίκεντρο τη «μικρή ΔΕΗ» είναι ότι η πρωτοβουλία του κόμματος για δημοψήφισμα απορρύθμισε την κυβέρνηση, κατάφεραν να βάλουν «ατζέντα» και βρήκε μεγάλη ανταπόκριση στην κοινωνία ανοίγοντας το δρόμο για μελλοντική δράση του κόμματος.
- See more at: http://arouraios.gr/2014/07/telos-to-dhmopsifisma-o-papoulias-upegrapse-ton-nomo-gia-th-mikri-deh/#sthash.aiJxssVZ.dpuf

Μέση Ανατολή: Μια μάταιη, αν και προβλέψιμη, αιματοχυσία

 

Του Κώστα Ράπτη
Οι εικόνες αιματοχυσίας από τη Λωρίδα της Γάζας οπωσδήποτε συγκλονίζουν – τουλάχιστον όσους δεν έχουν συνηθίσει πια να στρέφουν αλλού το βλέμμα. Ωστόσο, στη νέα αναζωπύρωση της βίας στην ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση υπάρχει κάτι ακόμη πιο αποκρουστικό: ο “στρατηγικά αβαθής”, εργαλειακός (και ωστόσο απολύτως προβλέψιμος) τρόπος με τον οποίο αξιοποιείται η στρατιωτική κλιμάκωση.

Το ενάμιση εκατομμύριο των εγκλείστων κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας αποτελούν για άλλη μία φορά τον εύκαιρο “σάκο του μποξ” προκειμένου να εξασφαλισθεί ένας στόχος ολότελα διαφορετικός από τον διακηρυγμένο: η αποτροπή οποιασδήποτε “απειλής” επίλυσης του προβλήματος στην κατεύθυνση της “λύσης δύο κρατών”.

Τα δεδομένα είναι γνωστά: εν μέσω αμοιβαίας καχυποψίας στην αμερικανο-ισραηλινή “ειδική σχέση” μετά την επανεκλογή Obama, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ John Kerry κατέβαλε προσπάθεια (αν και όχι εντατική) να αναβιώσει την ειρηνευτική διαδικασία για το Μεσανατολικό, μόνο και μόνο για να προσκρούσει στο ζήτημα του συνεχιζόμενου ισραηλινού εποικισμού των κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών, με αποτέλεσμα ένα πρόωρο ναυάγιο.

Στην άλλη πλευρά, ο έχων προ πολλού υπερβεί τα όρια της θητείας του πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Mahmud Abbas συμφώνησε με την οργάνωση Χαμάς τη συγκρότηση μιας κυβέρνησης “παλαιστινιακής εθνικής ενότητας” στελεχωμένης από τεχνοκράτες, γεφυρώνοντας έτσι το χάσμα που από το 2006 χώριζε τις δύο πλευρές. Προς μεγάλη έκπληξη και δυσαρέσκεια του Ισραήλ, η εξέλιξη αυτή κάθε άλλο παρά προκάλεσε τις καταγγελίες των ΗΠΑ και της Ε.Ε. για “νομιμοποίηση των τρομοκρατών”. Επιπλέον, στους κόλπους των “28” (με την εξαίρεση ελάχιστων κρατών-μελών, όπως η Ελλάδα) απέκτησε ιδιαίτερη ορμή η τάση για επιβολή εμπάργκο στα προϊόντα από τους παράνομους οικισμούς Εβραίων εποίκων στα Κατεχόμενα.

Ήταν προφανές για το Ισραήλ ότι προκειμένου να προστατευθεί το μείζον (ήτοι η συνέχιση του εποικισμού, η οποία και δίνει το μέτρο της αυθεντικότητας κάθε δήλωσης πίστης στη “λύση δύο κρατών”) έπρεπε να υπονομευθεί η κυβέρνηση “παλαιστινιακής εθνικής ενότητας” με την πρώτη ευκαιρία.

Η “ευκαιρία” δόθηκε με την απαγωγή και των φόνο τριών ισραηλινών εφήβων ιεροσπουδαστών, οι οποίοι έκαναν ωτοστόπ στα περίχωρα της Χεβρώνας. Ωστόσο, καθώς περνούν οι ημέρες αποκαλύπτεται ότι η αντίδραση των ισραηλινών αρχών υπήρξε άκρως χειριστική. Σε μία συγκυρία που ήδη σημαδευόταν από την κοινοβουλευτική μάχη για τη νομοθετική απαγόρευση της ανταλλαγής θυμάτων απαγωγής με παλαιστινίους κρατουμένους, οι ισραηλινές αρχές αφενός κίνησαν διεθνή καμπάνια κατά το πρότυπο της εκστρατείας Save our Girls (για τις νιγηριανές νέες που έχουν πέσει στα χέρια της οργάνωσης Boko Haram) και αφετέρου έσπευσαν να ενοχοποιήσουν, χωρίς επαρκή στοιχεία, την Χαμάς.

Ωστόσο, ήταν προφανές ότι για την ίδια τη Χαμάς μια τέτοια κίνηση θα ήταν στην παρούσα φάση παράλογος “αυτοτραυματισμός” - πόσω μάλλον που εγκαίρως έγιναν τα ονόματα των δύο απαγωγέων, οι οποίοι ανήκαν σε “αδέσποτο” πυρήνα της Χεβρώνας που είχε επανειλημμένα παραβιάσει τις εντολές της οργάνωσης.

Το γιατί μυστηριωδώς οι απαγωγείς δεν επιχείρησαν (κατά τα “ήθη” της ισραηλινο-παλαιστινιακής σύγκρουσης) καμία επικοινωνία και απόσπαση ανταλλάγματος, όσο πιστευόταν ότι οι τρεις άτυχοι νέοι μπορεί ακόμη να βρίσκονται εν ζωή, απαντήθηκε εκ των υστέρων με την δημοσιοποίηση της εναγώνιας κλήσης έκτακτης ανάγκης που πραγματοποίησε ένας από τους απαχθέντες – και αγνοήθηκε, ως φάρσα, για πέντε ολόκληρες ώρες. Από αυτήν, και από τα ευρήματα στο όχημα των απαγωγέων, προκύπτει ότι οι τρεις ιεροσπουδαστές πυροβολήθηκαν από όπλο με σιγαστήρα κατά τα πρώτα λεπτά μετά την απαγωγή τους.

Η “εκδίκηση” που ήρθε υπό μορφήν απαγωγής και πυρπόλησης ενός 16χρονου Παλαιστίνιου από ισραηλινούς εξτρεμιστές στην Ανατολική Ιερουσαλήμ έριξε προς στιγμήν φως στην “κουλτούρα του μίσους” που από τα γήπεδα μέχρι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μοιάζει να έχει εξαπλωθεί στην ισραηλινή κοινωνία, προσδιορίζοντας και το περιθώριο κινήσεων της πολιτικής ηγεσίας. Τροφοδότησε, όμως, και την οργή της Παλαιστινιακής νεολαίας, η οποία, δεδομένης της κατασταλτικής πολιτικής του Αbbas, βρίσκει πεδίο εκδήλωσης κυρίως στην προσαρτημένη Ανατολική Ιερουσαλήμ και την υπό πλήρη ισραηλινό έλεγχο “Ζώνη Α” των Κατεχομένων – και όχι τις παλαιστινιακές πόλεις.

Ο υπολογισμός των ισραηλινών ιθυνόντων πατούσε στις εκτιμήσεις πλήθους εμπειρογνωμόνων ότι ο παλαιστινιακός πληθυσμός δεν είχε το σθένος για μια “τρίτη Ιντιφάντα” και ότι, μετά την τροπή που πήρε η “Αραβική Άνοιξη”, η Χαμάς βρίσκεται σε ιδιαίτερα δυσμενή θέση – αφενός λόγω της αποτυχίας της προσπάθειάς της να στραφεί από την στήριξη του Ιράν σε αυτή του Κατάρ και αφετέρου λόγω της ενίσχυσης του αποκλεισμού της Λωρίδας της Γάζας από το εχθρικό προς τους ισλαμιστές καθεστώς του στρατηγού Sisi στην Αίγυπτο.

Ωστόσο, η Χαμάς αποδείχθηκε πρόθυμη να πολεμήσει – και ικανή για μερικές επιχειρησιακές εκπλήξεις. Η βροχή ρουκετών που εκτοξεύθηκαν στην ισραηλινή επικράτεια δίνει στην ισραηλινή πλευρά επιχειρήματα αυτοάμυνας για να συνεχίσει και να κλιμακώσει τις εχθροπραξίες – δεν δίνει όμως απάντηση στο ποιός είναι ο “αντικειμενικός σκοπός”, κατά την στρατιωτική ορολογία, που θα πρέπει να επιτευχθεί, μέχρι να σταματήσει η αναίτια σφαγή. Η Χαμάς τρέφεται από κάθε σύγκρουση που την εμφανίζει λιγότερο ενδοτική από τους παλαιστίνιους πολιτικούς ανταγωνιστές της – και μπόρεσε να προβάλλει πρόσωπο νικητή ακόμη και μετά την επιχείριση “Συμπαγής Μόλυβδος” του 2008-9 που υπήρξε πραγματικά καταστροφική για τη Λωρίδα της Γάζας.

Και το κυριότερο: ο διεθνής παράγων παρακολουθεί αμήχανος, χωρίς να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες εκτόνωσης της κρίσης.

ΟΛΟΙ ΝΙΩΘΟΥΝ ΤΗ ΓΑΓΓΡΑΙΝΑ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ

Αξιολόγηση Χρήστη: / 1
ΧείριστοΆριστο 
Εν μέσω της οικονομικής κρίσεως που μαστίζει την πατρίδα μας, “πέρασε” στα ψιλά των Μέσων Μαζικής Αποχαύνωσης η πιο σημαντική είδηση για την Ορθόδοξη Ελλάδα. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο,την 1η Ιουλίου 2014 απέρριψε την προσφυγή μιας Γαλλίδας υπηκόου, η οποία προσέφυγε στο Δικαστήριο στις 11 Απριλίου 2011 κατά της Γαλλίας και διεκδικούσε το δικαίωμα να φοράει σε δημόσιους χώρουςνικάμπ (το οποίο καλύπτει μόνο το πρόσωπο) και μπούρκα (η οποία καλύπτει το πρόσωπο αλλά και το σώμα). Πιο συγκεκριμένα, το Δικαστήριο αποφάσισε κατά πλειοψηφία δικαιώνοντας τις γαλλικές αρχές που στις 11 Οκτωβρίου 2010 είχαν απαγορεύσει με Νόμο την χρήση τους, θεωρώντας πως η επιβολή αυτού του μέτρου ήταν αντικειμενικά και εύλογα αιτιολογημένη. Στην αιτιολόγηση δε αναφέρεται πως αυτή η χρήση, δηλαδή του νικάμπ και της μπούρκας, είχε συγκεκριμένες αρνητικές επιπτώσεις στην κατάσταση των γυναικών οι οποίες για θρησκευτικούς λόγους επιθυμούσαν να τις φορούν δημοσίως. Επίσης, γίνεται αναφορά πως δεν παραβιάζεται το άρθρο 8 (που αφορά το δικαίωμα στο σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, καθώς επίσης δεν παραβιάζεται το άρθρο 9 (που αφορά το δικαίωμα στο σεβασμό της ελεύθερης σκέψης, συνείδησης και θρησκείας). 
            Ωστόσο, αυτή η ιστορική  απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπου κρίθηκε “θεμιτή” για τη Γαλλία η απαγόρευση του ισλαμικού ενδύματος καθολικής κάλυψης που φορούν οι μουσουλμάνες, δημιούργησε κύμα συμπαράστασης και αξίωσης και στην Αυστρία. Έτσι, στις 3 Ιουλίου 2014 το Κόμμα των Ελευθέρων - το μεγαλύτερο κόμμα της αυστριακής αντιπολίτευσης – επικαλούμενο τη χθεσινή σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, απαίτησε η απαγόρευση να γίνει πράξη και στην Αυστρία. Για τον λόγο αυτό προτίθεται να καταθέσει πολύ σύντομα σχετική πρόταση προς συζήτηση στην αυστριακή Βουλή με πρωτοβουλία της αρμόδιας γυναικείων θεμάτων του Κόμματος των Ελευθέρων, η οποία μεταξύ άλλων δήλωσε: «…Σε μεγάλους συντηρητικούς κύκλους της ισλαμικής κοινωνίας μεταναστών κυριαρχεί η άποψη πως “οι γυναίκες είναι άνθρωποι δεύτερης κατηγορίας”.
Ένα από τα πολλά εργαλεία της καταπίεσης των γυναικών είναι η μπούρκα, ενώ δεν υπάρχει κανένας θρησκευτικός εξαναγκασμός στο Ισλάμ που να προβλέπει ένδυμα καθολικής κάλυψης και ως εκ τούτου μια απαγόρευση του δεν αποτελεί παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας στην Αυστρία…».
            Από τα παραπάνω φαίνεται πως η πολιτισμένη και Χριστιανική Ευρώπη, έστω και αργά αντιλαμβάνεται το μεγάλο κίνδυνο που διατρέχει από τα ισλαμικά στίφη που έχουν κατακυριεύσει τη Γηραιά Ήπειρο. Γιατί, πως είναι δυνατόν να συνυπάρξει η ασυμβατότητα των σκληρών μουσουλμάνων με τις παραδοσιακές χριστιανικές αξίες των ευρωπαίων που όμως δυστυχώς καθημερινά εξαϋλώνονται όλο και περισσότερο παρέχοντας γόνιμο έδαφος αντίδρασης στους μουσουλμάνους «κατακτητές». Μια αντίδραση που μετατρέπεται σε μίσος κατά του χριστιανισμού σε όλους τους χώρους λατρείας τους, όπου διακηρύττουν αυτό το μίσος.
            Και ενώ στη δεκαετία του ΄80 η Ευρώπη «αγόραζε» εργατικό δυναμικό από σκληρές μουσουλμανικές χώρες, σήμερα αυτοί έχουν πολλαπλασιασθεί αφού γεννοβολούν ασταμάτητα και καθημερινώς αξιώνουν και περισσότερα δικαιώματα. Έτσι, παρ΄ ότι φιλοξενούμενοι στις ευρωπαϊκές χώρες, προσπαθούν να επιβάλουν τους δικούς τους νόμους με ακραίες πολλές φορές συμπεριφορές. Επί παραδείγματι, στην Κοπεγχάγη διαδήλωσαν κατά της ελεύθερης διακίνησης των ναρκωτικών, της πορνείας, του γάμου μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου, γιατί όλα τα παραπάνω είναι αντίθετα προς την φιλοσοφία της θρησκείας τους. Αλλά πώς να μην γίνει αυτό, όταν στην Κοπεγχάγη υπάρχει οργανωμένο και ολοκληρωμένο τζαμί, όπου στεγάζεται και η Ισλαμική Διεθνής Τράπεζα;  Όταν αυτή η χώρα (Δανία), όπως η Σουηδία και η Ολλανδία νομιμοποίησαν το “Σόδομα και Γόμορρα”;  
            Είναι βέβαιο πως η αφελής Ευρώπη, πολύ σύντομα θα πληρώσει βαρύ τίμημα της πολιτικής μεταναστευτικής αποκοτιάς της. Πολύ σύντομα, πολλές ευρωπαϊκές πόλεις θα πνιγούν στο αίμα ως αποτέλεσμα της αυθαιρεσίας με την οποία τροφοδότησαν τις μουσουλμανικές ορδές. Το αίμα, κυρίως αλλόθρησκων είναι κανόνας της θρησκείας τους. Θυμηθείτε πως τουλάχιστον επτά άνθρωποι στις αρχές του Φεβρουαρίου 2012, είχαν σκοτωθεί και δεκάδες είχαν τραυματιστεί, στο Αφγανιστάν, όταν οργισμένοι Αφγανοί είχαν κατέβει στους δρόμους για να διαδηλώσουν το κάψιμο του Κορανίου από στρατιώτες του ΝΑΤΟ.
            Στο σημείο αυτό πιστεύω πως αξίζει τον κόπο να υπενθυμίσω πως από επίσημα στοιχεία η εισροή μουσουλμάνων λαθρομεταναστών από το Αφγανιστάν στην πατρίδα μας, είναι από τα υψηλότερα ποσοστά. Σύμφωνα λοιπόν, με τις επίσημες καταγραφές, εισήλθαν παράνομα στη χώρα μας το 2006 - 5.200 Αφγανοί, το 2007 – 6.500, το 2011 ξεπέρασαν τις 35 χιλιάδες.      
            Αλλά από τη στιγμή που αναφέραμε τη Δανία, ας θυμηθούμε το Σεπτέμβριο του 2005, όταν η δανέζικη εφημερίδα JyllandsPostenδημοσίευσε σκίτσα που αναφέρονταν στον Μωάμεθ, μέσα στο πλαίσιο της ελευθερίας του λόγου, όπως ισχυρίστηκε η δανέζικη κυβέρνηση προκειμένου να κατευνάσει την αντίδραση των μουσουλμανικών χωρών. Όμως, σε απάντηση οι ισλαμικές χώρες άρχισαν να ανακαλούν τους πρεσβευτές τους από την Κοπεγχάγη και διοργάνωσαν συλλαλητήρια, καίγοντας σημαίες της Δανίας έξω από τις Δανέζικες πρεσβείες, κηρύσσοντας ταυτόχρονα μποϊκοτάζ στα δανέζικα προϊόντα. Βέβαια, αυτή η ιστορία είχε συνέχεια, όταν στις αρχές του 2008 εφημερίδες της Δανίας απεικόνισαν τον Μωάμεθ ως τρομοκράτη. Αυτά τα σκίτσα ήταν μια αντίδραση στην απόπειρα δολοφονίας του συντάκτη των γελοιογραφιών του 2005 - Kurt Vestergor - από μουσουλμάνο μετανάστη. Ωστόσο, τον Ιανουάριο του 2010, ένα άνδρας από την Σομαλία με ένα τσεκούρι προσπάθησε και πάλι να σκοτώσει τον Vestergor.
            Στην πατρίδα μας την Ελλάδα, ο πληθυσμός της ήταν αμιγώς Ορθόδοξος. Όμως, τις τελευταίες δεκαετίες με την ανοχή των προδοτικών κυβερνήσεων, επετράπη και συνέρρευσαν χιλιάδες μουσουλμάνοι λαθρομετανάστες. Η Ελλάδα ήδη έχει αλλάξει και τίποτε δεν είναι όπως ήταν χθες. Με γρήγορους ρυθμούς, από τη στιγμή που δεν υπάρχει Εθνική μεταναστευτική πολιτική, αλλάζει η σύνθεση του πληθυσμού μας. Άλλωστε, παλαιότερη έκθεση του Παντείου  Πανεπιστημίου ανέφερε πως το 2050, οι αλλοδαποί θα είναι περισσότεροι από του Έλληνες.
            Συνεπώς, η Ευρώπη ξυπνά και προσπαθεί να αντισταθεί στο Ισλάμ. Το 2009 στην Ελβετία εγκρίθηκε μέσω δημοψηφίσματος η επιβολή απαγόρευσης κατασκευής μιναρέδων. Οι δρόμοι της Ελβετίας είχαν γεμίσει με αφίσες οι οποίες αναπαριστούσαν μια γυναίκα με μπούρκα και πίσω της επτά μιναρέδες που διατρυπούσαν την ελβετική σημαία. Στην Ελλάδα του 2014 η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε νόμιμη την κρατική χρηματοδότηση, ύψους 1,1 εκατ. ευρώ, που προορίζονται για τα έργα ανέγερσης του ισλαμικού τεμένους επί της Ιεράς Οδού, στην περιοχή του Βοτανικού στην Αθήνα. Αλλοίμονο, θα τρίζουν τα κόκαλα των Αρχαίων Ελλήνων για τη βεβήλωση της περιοχής.  
            Διαχρονικά η Ελληνική Πολιτεία εκφραζόταν από χαμηλοϋψείς και χαμερπείς πολιτικούς ταγούς που αργά ή γρήγορα εξαφανίζονται από το πολιτικό στερέωμα και τα μόνα που τους θυμίζουν είναι ιταμές και προδοτικές θέσεις που εξέφρασαν στο διάστημα της παντοδυναμίας τους. Ένα τέτοιο φαιδρό πρόσωπο, ήταν και η Άννα Νταλάρα, υφυπουργός Εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης στην κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ και του Γ.Παπανδρέου, που δήλωνε πριν από τις εκλογές του 2009, στα ΜΜΕ: «Δεν υπάρχουν λαθρομετανάστες, παρά μόνο, λαθραία τσιγάρα και αν υπάρχουν και αυτά». Και λίγο μετά τις εκλογές: «Η κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει άμεσα το μεταναστευτικό με μια συγκροτημένη και συστηματοποιημένη πολιτική και θα έχει τρείς άξονες: 1os - Την φύλαξη των συνόρων και την επίσπευση διαδικασιών ασύλου για πρόσφυγες. 2os - Την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους μετανάστες και την ένταξη όσων είναι δυνατόν. 3os - Την εξασφάλιση της ασφαλούς ζωής των Ελλήνων πολιτών στις τοπικές κοινωνίες».
            Συμπέρασμα: Όλη η Ευρώπη ανησυχεί και εξετάζει λύσεις κατά της μάστιγας του Ισλάμ, εκτός από την εφησυχασμένη και κοιμώμενη Ελλάδα.   
Quote this article on your site

Τα ρίχνουν «σαν τις μύγες»: Ακόμα δύο ουκρανικά μαχητικά καταρρίφθηκαν

Su24ShootDownL

 

ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΤΑ SA-18
Δύο ουκρανικά μαχητικά αεροσκάφη, ένα υποστρατηγικής κρούσης Su-24 κι ένα εγγύς υποστήριξης Su-25, το οποίοα έσπευσαν σε βοήθεια των ουκρανικών δυνάμεων που επιχειρούν να αποκλείσουν το Ντόνετσκ, καταρρίφθηκαν από τις δυνάμεις αυτοάμυνας των ρωσόφωνων.
Καμία από τς δύο καταρρίψεις δεν επιβεβαιώθηκε από το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας αλλά το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων δημοσίευσε την φωτογραφία των συντριμμιών του Su-24 να καπνίζουν.
Η κατάρριψη έγινε επάνω από την πόλη Dzerzhinsk.
Το αεροσκάφος ερχόταν από τα βόρεια από την περιοχή της Horlivka και πήγαινε να βομβαρδίσει τις συστοιχίες ρουκετοβόλων BM-21 που είχαν στήσει οι δυνάμεις αυτοάμυνας πριν εξαπολύσουν το φονικό πυρ που τσάκισε την ουκρανική φάλαγγα τεθωρακισμένων και έσπειρε το θάνατο.
Φαίνεται ότι οι δυνάμεις αυτοάμυνας ανέμεναν τα μαχητικά για τον λόγο αυτό μόλις εμαφνίστηκαν ομάδες με MANPADS SA-18 εκτόξευσαν δύο βλήματα με τα αποτελέσματα που βλέπουμε.
Ενωρίς το πρωί είχε καταρριφθεί ένα Su-25 της ουκρανικής Αεροπορίας, η οποία με αυτό τον ρυθμό, μέχρι τον Σεπτέμβριο που καταρρίπτονται τα μαχητικά της, μέχρι τον Σεπτέμβριο θα πάψει να υπάρχει…
ΠΗΓΗ

ΣΤΙΓΜΕΣ ΓΕΛΙΟΥ