Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2018

Συντάξεις Απριλίου 2018: Πότε θα καταβληθούν

Συντάξεις Απριλίου 2018: Πότε θα καταβληθούν
Πηγή: Pixabay
Στις 29 Μαρτίου αρχίζει η καταβολή των συντάξεων του επόμενου μήνα, με την διαδικασία να ολοκληρώνεται στις 3 Απριλίου.

Διαβάστε επίσης

Ειδικότερα, το Δημόσιο και το ΙΚΑ θα καταβάλλουν τις συντάξεις στις 29 Μαρτίου, ημέρα Πέμπτη.
Για τα υπόλοιπα Ταμεία οι συντάξεις του Απριλίου θα πληρωθούν ως εξής:
 • Το ΝΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 29 Μαρτίου 2018 ημέρα Πέμπτη.
 • Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξειςστις 02 Απριλίου 2018 ημέρα Δευτέρα.
 • Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 02 Απριλίου 2018 ημέρα Δευτέρα.
 • Τα υπόλοιπα ταμεία του Υπουργείου Εργασίας θα καταβάλλουν τις συντάξεις στις 29 Μαρτίου 2018 ημέρα Πέμπτη.
 • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν στις 29 Μαρτίου 2018 ημέρα Πέμπτη.
 • Οι επικουρικές συντάξεις (ΕΤΕΑΕΠ) θα καταβληθούν στις 3 Απριλίου 2018, ημέρα Τρίτη.

Συντάξεις Απριλίου 2018: Πότε θα καταβληθούν

Συντάξεις Απριλίου 2018: Πότε θα καταβληθούν
Πηγή: Pixabay
Στις 29 Μαρτίου αρχίζει η καταβολή των συντάξεων του επόμενου μήνα, με την διαδικασία να ολοκληρώνεται στις 3 Απριλίου.

Διαβάστε επίσης

Ειδικότερα, το Δημόσιο και το ΙΚΑ θα καταβάλλουν τις συντάξεις στις 29 Μαρτίου, ημέρα Πέμπτη.
Για τα υπόλοιπα Ταμεία οι συντάξεις του Απριλίου θα πληρωθούν ως εξής:
 • Το ΝΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 29 Μαρτίου 2018 ημέρα Πέμπτη.
 • Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξειςστις 02 Απριλίου 2018 ημέρα Δευτέρα.
 • Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 02 Απριλίου 2018 ημέρα Δευτέρα.
 • Τα υπόλοιπα ταμεία του Υπουργείου Εργασίας θα καταβάλλουν τις συντάξεις στις 29 Μαρτίου 2018 ημέρα Πέμπτη.
 • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν στις 29 Μαρτίου 2018 ημέρα Πέμπτη.
 • Οι επικουρικές συντάξεις (ΕΤΕΑΕΠ) θα καταβληθούν στις 3 Απριλίου 2018, ημέρα Τρίτη.

Συντάξεις Απριλίου 2018: Πότε θα καταβληθούν

Συντάξεις Απριλίου 2018: Πότε θα καταβληθούν
Πηγή: Pixabay
Στις 29 Μαρτίου αρχίζει η καταβολή των συντάξεων του επόμενου μήνα, με την διαδικασία να ολοκληρώνεται στις 3 Απριλίου.

Διαβάστε επίσης

Ειδικότερα, το Δημόσιο και το ΙΚΑ θα καταβάλλουν τις συντάξεις στις 29 Μαρτίου, ημέρα Πέμπτη.
Για τα υπόλοιπα Ταμεία οι συντάξεις του Απριλίου θα πληρωθούν ως εξής:
 • Το ΝΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 29 Μαρτίου 2018 ημέρα Πέμπτη.
 • Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξειςστις 02 Απριλίου 2018 ημέρα Δευτέρα.
 • Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 02 Απριλίου 2018 ημέρα Δευτέρα.
 • Τα υπόλοιπα ταμεία του Υπουργείου Εργασίας θα καταβάλλουν τις συντάξεις στις 29 Μαρτίου 2018 ημέρα Πέμπτη.
 • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν στις 29 Μαρτίου 2018 ημέρα Πέμπτη.
 • Οι επικουρικές συντάξεις (ΕΤΕΑΕΠ) θα καταβληθούν στις 3 Απριλίου 2018, ημέρα Τρίτη.

Συντάξεις Απριλίου 2018: Πότε θα καταβληθούν

Συντάξεις Απριλίου 2018: Πότε θα καταβληθούν
Πηγή: Pixabay
Στις 29 Μαρτίου αρχίζει η καταβολή των συντάξεων του επόμενου μήνα, με την διαδικασία να ολοκληρώνεται στις 3 Απριλίου.

Διαβάστε επίσης

Ειδικότερα, το Δημόσιο και το ΙΚΑ θα καταβάλλουν τις συντάξεις στις 29 Μαρτίου, ημέρα Πέμπτη.
Για τα υπόλοιπα Ταμεία οι συντάξεις του Απριλίου θα πληρωθούν ως εξής:
 • Το ΝΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 29 Μαρτίου 2018 ημέρα Πέμπτη.
 • Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξειςστις 02 Απριλίου 2018 ημέρα Δευτέρα.
 • Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 02 Απριλίου 2018 ημέρα Δευτέρα.
 • Τα υπόλοιπα ταμεία του Υπουργείου Εργασίας θα καταβάλλουν τις συντάξεις στις 29 Μαρτίου 2018 ημέρα Πέμπτη.
 • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν στις 29 Μαρτίου 2018 ημέρα Πέμπτη.
 • Οι επικουρικές συντάξεις (ΕΤΕΑΕΠ) θα καταβληθούν στις 3 Απριλίου 2018, ημέρα Τρίτη.

Συντάξεις Απριλίου 2018: Πότε θα καταβληθούν

Συντάξεις Απριλίου 2018: Πότε θα καταβληθούν
Πηγή: Pixabay
Στις 29 Μαρτίου αρχίζει η καταβολή των συντάξεων του επόμενου μήνα, με την διαδικασία να ολοκληρώνεται στις 3 Απριλίου.

Διαβάστε επίσης

Ειδικότερα, το Δημόσιο και το ΙΚΑ θα καταβάλλουν τις συντάξεις στις 29 Μαρτίου, ημέρα Πέμπτη.
Για τα υπόλοιπα Ταμεία οι συντάξεις του Απριλίου θα πληρωθούν ως εξής:
 • Το ΝΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 29 Μαρτίου 2018 ημέρα Πέμπτη.
 • Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξειςστις 02 Απριλίου 2018 ημέρα Δευτέρα.
 • Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 02 Απριλίου 2018 ημέρα Δευτέρα.
 • Τα υπόλοιπα ταμεία του Υπουργείου Εργασίας θα καταβάλλουν τις συντάξεις στις 29 Μαρτίου 2018 ημέρα Πέμπτη.
 • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν στις 29 Μαρτίου 2018 ημέρα Πέμπτη.
 • Οι επικουρικές συντάξεις (ΕΤΕΑΕΠ) θα καταβληθούν στις 3 Απριλίου 2018, ημέρα Τρίτη.

Συντάξεις Απριλίου 2018: Πότε θα καταβληθούν

Συντάξεις Απριλίου 2018: Πότε θα καταβληθούν
Πηγή: Pixabay
Στις 29 Μαρτίου αρχίζει η καταβολή των συντάξεων του επόμενου μήνα, με την διαδικασία να ολοκληρώνεται στις 3 Απριλίου.

Διαβάστε επίσης

Ειδικότερα, το Δημόσιο και το ΙΚΑ θα καταβάλλουν τις συντάξεις στις 29 Μαρτίου, ημέρα Πέμπτη.
Για τα υπόλοιπα Ταμεία οι συντάξεις του Απριλίου θα πληρωθούν ως εξής:
 • Το ΝΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 29 Μαρτίου 2018 ημέρα Πέμπτη.
 • Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξειςστις 02 Απριλίου 2018 ημέρα Δευτέρα.
 • Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 02 Απριλίου 2018 ημέρα Δευτέρα.
 • Τα υπόλοιπα ταμεία του Υπουργείου Εργασίας θα καταβάλλουν τις συντάξεις στις 29 Μαρτίου 2018 ημέρα Πέμπτη.
 • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν στις 29 Μαρτίου 2018 ημέρα Πέμπτη.
 • Οι επικουρικές συντάξεις (ΕΤΕΑΕΠ) θα καταβληθούν στις 3 Απριλίου 2018, ημέρα Τρίτη.

Συντάξεις Απριλίου 2018: Πότε θα καταβληθούν

Συντάξεις Απριλίου 2018: Πότε θα καταβληθούν
Πηγή: Pixabay
Στις 29 Μαρτίου αρχίζει η καταβολή των συντάξεων του επόμενου μήνα, με την διαδικασία να ολοκληρώνεται στις 3 Απριλίου.

Διαβάστε επίσης

Ειδικότερα, το Δημόσιο και το ΙΚΑ θα καταβάλλουν τις συντάξεις στις 29 Μαρτίου, ημέρα Πέμπτη.
Για τα υπόλοιπα Ταμεία οι συντάξεις του Απριλίου θα πληρωθούν ως εξής:
 • Το ΝΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 29 Μαρτίου 2018 ημέρα Πέμπτη.
 • Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξειςστις 02 Απριλίου 2018 ημέρα Δευτέρα.
 • Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 02 Απριλίου 2018 ημέρα Δευτέρα.
 • Τα υπόλοιπα ταμεία του Υπουργείου Εργασίας θα καταβάλλουν τις συντάξεις στις 29 Μαρτίου 2018 ημέρα Πέμπτη.
 • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν στις 29 Μαρτίου 2018 ημέρα Πέμπτη.
 • Οι επικουρικές συντάξεις (ΕΤΕΑΕΠ) θα καταβληθούν στις 3 Απριλίου 2018, ημέρα Τρίτη.

Κυριακή, 25 Μαρτίου 2018

Ποιούς κυνηγάει η εφορία

Ρύθμιση οφειλών ως 50.000 ευρώ: Τι προβλέπει η εγκύκλιος

 
 Στην περιγραφή των βασικών κανόνων που εφαρμόζονται από τη Φορολογική Διοίκηση στις διμερείς συμφωνίες ρύθμισης, καθώς και παροχή αναλυτικών οδηγιών και παραδειγμάτων για τον τρόπο υπολογισμού των δόσεων, αναφέρεται εγκύκλιος από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Η εν λόγω εγκύκλιος εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης ΠΟΛ 1223/2017 για τη ρύθμιση ήδη βεβαιωμένων κατά την 31.12.2016 οφειλών έως 50.000 ευρώ, υπεγράφη σήμερα από τον Γιώργο Πιτσιλή και συγκεκριμένα αναφέρει:
Δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση έχουν οφειλέτες με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, οι οποίοι είτε:
- Είναι νομικά ή φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα (δηλαδή κυρίως πρόσωπα με εμπορική ιδιότητα) και το σύνολο των οφειλών τους προς όλους τους πιστωτές έως τις 31.12.2016 δεν ξεπερνά τα 20.000 ευρώ, ή οι οφειλές τους προς το Δημόσιο υπερβαίνουν το 85% του συνόλου των οφειλών τους προς όλους τους πιστωτές έως τις 31.12.2016, οι οποίες δεν ξεπερνούν τα 50.000 ευρώ, είτε
- Είναι φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα, ωστόσο έχουν κάνει έναρξη εργασιών και αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (μεγάλη κατηγορία των οποίων αποτελούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες), με βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο έως τις 31.12.2016, που δεν υπερβαίνουν τα 50.000 ευρώ.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά – μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.).

Το δίδαγμα που μας κληροδότησε το Ναυαρίνο

Το δίδαγμα που μας κληροδότησε το Ναυαρίνο

Κωνσταντίνος Κόλμερ 787

+100%-

Γράφει ο Κωνσταντίνος Κόλμερ  – 

Ο δρ. Μελέτης Μελετόπουλος, μιλώντας πρόσφατα στην Παλαιά Βουλή επί τη 197η επετείω της Εθνικής Παλιγγενεσίας, ανεφέρθη διεξοδικώς στα αίτια που προεκάλεσαν την λυτρωτική για το ελληνικόν έθνος ναυμαχία στο Ναυαρίνο (20 Οκτωβρίου 1827 με το παλαιόν ημερολόγιον). Απέδειξε ότι η αναμέτρηση με τον τουρκοαιγυπτιακό στόλο ήταν αναπόφευκτη και όχι τυχαία, διότι, όπως είπε στον Ιμπραήμ ο επικεφαλής ναύαρχος Εδουάρδος Κώδριγκτον, εισερχόμενος στον όρμο του Ναυαρίνου με την ναυαρχίδα «Ντάρτμουθ»: «Ήλθον ίνα δώσω διαταγάς και όχι να λάβω»!
Πράγματι, αρχομένου του 1927, η άφιξη του Βρετανού πρεσβευτού στην Κωνσταντινούπολη Στράτφορτ Κάννινγκ διεμήνυσε στην Υψηλή Πύλη το αγγλορωσσικό πρωτόκολλο του 1826 δια ανακωχή των εχθροπραξιών μεταξύ των εμπολέμων Ελλήνων και Τουρκοαιγυπτίων στην Πελοπόννησον και Ρούμελη. Ο σουλτάνος την απέρριψε ως ένα «λευκό χαρτί» και έδωσε εντολή στον Ιμπραήμ να αποβιβασθή και καταστρέψει την Ύδρα – την τότε θεωρουμένη ως «Μικρά Αγγλία». Όμως, το Χουάητ Χώλλ εν Λονδίνω, υπό τον νέο πρωθυπουργόν Γεώργιον Κάννινγκ είχε άλλες σκέψεις, όπως προκύπτουν από στοιχεία που προσεκόμισε ο δρ. Μελετόπουλος.
Αντιλαμβανομένη η αγγλική εξωτερική πολιτική ότι η τυχόν επικράτηση του Αλβανού Μεχμέτ Αλή (προβλέπτου της Αιγύπτου και πατρός του Ιμπραήμ) στην Ελλάδα υπήρχε κίνδυνος εν συνεχεία καταλήψεως της Κωνσταντινουπόλεως από τους Αιγυπτίους και συνεπώς επεμβάσεως της Ρωσίας. Οπότε ο ακρογωνιαίος λίθος της αγγλικής πολιτικής συγκρατήσεως των Ρώσων όπως μη εξέλθουν σε «θερμά νερά» (της Μεσογείου) θα κατέρρεε. Έτσι απεφασίσθη η καταστροφή του τουρκοαιγυπτιακού στόλου στο Ναυαρίνο.
Ο υπουργός Εξωτερικών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας Ρεής-Εφφέντι δεν ερμήνευσε σωστά το περιεχόμενο της Συνθήκης του Λονδίνου, που είχαν συνυπογράψει στις 6 Ιουλίου 1827 Γαλλία, Ρωσία και Μεγάλη Βρετανία. Η λληνική κυβέρνηση υπό τον Ιωάννη Καποδίστρια την είχεν αποδεχθή, αλλά η τουρκική, με την συνήθη αλαζονεία, την απέρριψε.

Γράφει ο Κωνσταντίνος Κόλμερ  –  Ο δρ. Μελέτης Μελετόπουλος, μιλώντας πρόσφατα στην Παλαιά Βουλή επί τη 197η επετείω της Εθνικής Παλιγγενεσίας, ανεφέρθη διεξοδικώς στα αίτια που προεκάλεσαν την λυτρωτική για το ελληνικόν έθνος ναυμαχία στο Ναυαρίνο (20 Οκτωβρίου 1827 με το παλαιόν ημερολόγιον). Απέδειξε ότι η αναμέτρηση με τον τουρκοαιγυπτιακό στόλο ήταν αναπόφευκτη και όχι τυχαία, διότι, όπως είπε στον Ιμπραήμ ο επικεφαλής ναύαρχος Εδουάρδος Κώδριγκτον, εισερχόμενος στον όρμο του Ναυαρίνου με την ναυαρχίδα «Ντάρτμουθ»: «Ήλθον ίνα δώσω διαταγάς και […]Τα ματαιωμένα σχέδια

«Ο σουλτάνος προσωπικώς θα προτιμούσε να σφάξει όλους του΄Ελληνες, Αρμενίους και τους λοιπούς χριστιανούς στην επικράτεια παρά να ενδώσει στις απαιτήσεις των συμμάχων» διεμήνυσαν οι πρέσβεις των τριών ευρωπαϊκών δυνάμεων και έδωσαν οδηγίες στον συμμαχικό στόλο να εφαρμόσει την αποφασισθείσα μονομερώς ανακωχή.
Το αποτέλεσμα της εφαρμογής της είναι γνωστό: Οι τρείς ναύαρχοι ο Άγγλος Κόδρικτων, ο Γάλλος Δεριγνύ και ο Ολλανδός Χέύδεν, επικεφαλής της ισχυράς ρωσικής μοίρας της Μεσογείου, επέφεραν συντριπτικό πλήγμα στον τουρκοαιγυπτιακό στόλο μέσα στον όρμο του Ναυαρίνου, βυθίσαντες εντός 3,5 ωρών 60 πλοία εκ των 118 του εχθρικού στόλου.
Τα πλείστα των τουρκοαιγυπτιακών πλοίων αχρηστεύθησαν, φονεύσαντες 6.000 και τραυματίσαντες 4.000 ναύτες του εχθρικού στόλου, με φίλιες απώλειες μόνον 176 και 478 τραυματιών ναυτών, χωρίς απώλειες πλοίου εκ του συμμαχικού στόλου. Ο Ιμπραήμ αποκλεισθείς στον Μωριά αναγκάσθη μετά από ολίγον να αποσυρθή και τα σχέδια του Μεχμέτ Αλή να γίνη χαλίφης εν Κωνσταντινουπόλει, ανεβλήθησαν αν δεν ματαιώθησαν οριστικώς.
Ο δρόμος προς τον Ινδικόν ωκεανό δεν παρενοχλήθη έκτοτε παρά μόνον κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και το 1948 ο Αμερικανός πρέσβης στην Μόσχα Τζώρτζ Κένναν ενεθυμήθη τον όρο «συκράτησις» (containment) των Σοβιετικών, ανανεώσας την αγγλοσαξωνική εξωτερική πολιτική μέχρις ότου ο πρόεδρος Ρέηγκαν διέλυσε την Σοβιετική Ένωση το 1989 «χωρίς να ρίξει μία πιστολιά».
Όποιος ηγέτης ελησμόνησε το δόγμα του «Ανατολικού ζητήματος» από του Όθωνος μέχρις του Κωστάκη Καραμανλή έχασε την εξουσία στην Ελλάδα. Χρήσιμον που υπενθύμισε ο δρ. Μελετόπουλος το δίδαγμα του Ναυαρίνου σε χαλεπές ημέρες για Έλληνες και Τούρκους πολιτικούς.

Οι ΗΠΑ, η Κίνα και η «παγίδα του Θουκυδίδη»

 

Γιώργος Λυκοκάπης 836

+100%-

Γράφει ο Γιώργος Λυκοκάπης  – 

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατάφερε να προκαλέσει μεγάλο εκνευρισμό στην Κίνα τον Δεκέμβριο του 2016, μόλις λίγες μέρες πριν ορκιστεί Πρόεδρος. Η τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με την πρόεδρο της Ταϊβάν ήταν για το Πεκίνο «μία μικροπρεπής ενέργεια«. Ο Τραμπ ήταν ο πρώτος εκλεγμένος Πρόεδρος που είχε επαφή με ηγέτη της Ταϊβάν, τη νήσο όπου κατέφυγαν οι ηττημένες εθνικιστικές δυνάμεις του κινεζικού εμφυλίου.
Οι ΗΠΑ δεν έχουν αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της Ταϊβάν, αν και της προμηθεύουν οπλισμό. Δεν συζητείται αυτό το ενδεχόμενο, ειδικά μετά την σινοαμερικανική προσέγγιση που ξεκίνησε ο Ρίτσαρντ Νίξον. Ο αρχιτέκτονας της ιστορικής προσέγγισης Ουάσιγκτον-Πεκίνου ήταν ο γκουρού της αμερικανικής διπλωματίας, ο Χένρι Κίσσινγκερ. Για τον πρώην υπουργό Εξωτερικών, ο μεγάλος εχθρός των ΗΠΑ ήταν η ΕΣΣΔ, όχι η Κίνα του Μάο. Αυτή ήταν η θέση όλων των αμερικανικών κυβερνήσεων που ακολούθησαν μετά την παραίτηση του Νίξον.
Οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας δεν χάλασαν ούτε μετά την σφαγή των Κινέζων φοιτητών στην πλατεία της Τιεν-Αν-Μεν το 1989. Ο διάδοχος του Μάο, ο Ντεγκ Χσιάο Πινγκ, ήταν πρόθυμος για φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις στην οικονομία, αλλά όχι στο πολιτικό σύστημα. Το κινέζικο καθεστώς δεν είχε την τύχη των κομμουνιστικών καθεστώτων της Ανατολικής Ευρώπης. Αντιθέτως, εξελίχθηκε σε μία οικονομική υπερδύναμη, ικανή να ανταγωνιστεί τις ΗΠΑ.
Ο Πρόεδρος Τραμπ προσπάθησε να αντιστρέψει την στρατηγική του Κίσσινγκερ. Απειράθηκε στην αρχή της θητείας του να προσεταιριστεί την Ρωσία του Πούτιν, στοχοποιώντας προεκλογικά την Κίνα. Η εμπλοκή συνεργατών του στο Russiagate και η αυξανόμενη σύμπραξη Μόσχας-Πεκίνου οδήγησαν την φιλόδοξη στρατηγική του μεγιστάνα σε αποτυχία. Ως Πρόεδρος αποφάσισε εν τέλει να συνεχίσει την αντιρωσική πολιτική των προκατόχων του. Παρόλα αυτά προτεραιότητά του παραμένει η αντιμετώπιση της αυξανόμενης ισχύος της Κίνας, όπως έδειξαν οι τελευταίες εξελίξεις.

Ο Τραμπ «απασφάλισε» έναντι του Πεκίνου

Στις 17 Μαρτίου ο Τραμπ επικύρωσε νομοσχέδιο που προβλέπει στενότερους δεσμούς μεταξύ των ΗΠΑ και της Ταϊβάν. Το Πεκίνο ανέδρασε οργισμένα, μιας και βλέπει ένα ρήγμα στην θεμελιώδη αρχή των σινοαμερικανικών σχέσεων: στην αρχή της «ενιαίας Κίνας», όπως εκφράστηκε το 1979 από τον Πρόεδρο Κάρτερ και όλους τους διαδόχους του. Οι Κινέζοι βλέπουν με ανησυχία πως ο Τραμπ δεν μένει πιστός σ’ αυτή την παράδοση. Οι φόβοι τους επιβεβαιώθηκαν πέντε μέρες αργότερα, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την έναρξη οικονομικού πολέμου εναντίον τους.
Ο μεγιστάνας αγνόησε τις εκκλήσεις μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και ψήφισε την Πέμπτη την επιβολή δασμών ύψους 60 δισ έναντι εισαγόμενων κινεζικών προϊόντων. Είναι αλήθεια πως το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ έναντι της Κίνας είναι θηριώδες, έχει φτάσει τα 500 δισ δολάρια. Το βαθύτερο κίνητρο για την απόφαση του Τραμπ να ξεκινήσει οικονομικό πόλεμο εναντίον της Κίνας δεν αφορά τους οικονομικούς δείκτες. Η αμερικανική κυβέρνηση κατηγορεί την Κίνα για «κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας» και για πρακτικές «εξαναγκαστικής μεταφοράς τεχνολογίας«.
Αναφέρεται κυρίως στην πάγια πρακτική του Πεκίνου να απαιτεί από τις αμερικανικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κίνα, να δημιουργούν κοινοπραξία με εγχώριες επιχειρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο η Κίνα «υποκλέπτει» την τεχνογνωσία των ΗΠΑ αλλά και των υπόλοιπων χωρών που δραστηριοποιούνται στην ασιατική χώρα. Γι’ αυτό ο Τραμπ επικαλέστηκε λόγους εθνικής ασφάλειας στην απόφαση του να αποτρέψει την εξαγορά του αμερικανικού κολοσσού Qualcomm από μία εταιρεία της Σιγκαπούρης που έχει στενές διασυνδέσεις με την κινεζική Huawei.

Υπολογίσιμος αντίπαλος 

Η αμερικανική κυβέρνηση αποφάσισε να εξαιρέσει προσωρινά τις χώρες της ΕΕ από την επιβολή δασμών. Η Ουάσιγκτον θέλει να αποφύγει να ανοίξει πολλά μέτωπα. Θέλει να εστιάσει στο μέτωπο με το Πεκίνο. Επιδιώκει, άλλωστε, να εκμεταλλευτεί τις αυξανόμενες ενστάσεις που έχουν πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για τις οικονομικές πρακτικές της Κίνας. Πολλοί στην Γερμανία συζητούν ότι πίσω από την εξαγορά μεριδίου της Daimler από κινεζική εταιρεία κρύβεται σχέδιο της κινεζικής κυβέρνησης για «υποκλοπή» γερμανικής τεχνογνωσίας.
Ο Τραμπ δεν θεωρεί την ΕΕ υπολογίσιμο αντίπαλο. Πράγματι, οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος μίας αντιπαράθεσης με τις ΗΠΑ. Δεν μπορεί να ειπωθεί το ίδιο για τον Πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, η σκέψη του οποίου εντάχθηκε στην χάρτα του κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Μόνο ο Μάο Τσε Τουνγκ τιμήθηκε με αυτό τον τρόπο, ενώ ήταν ακόμα εν ζωή.
Ο «σοσιαλισμός με κινεζικά χαρακτηριστικά» του Σι Τζινπίνγκ περιλαμβάνει μία δυναμική εκστρατεία κατά της διαφθοράς, υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, ισχυρές ένοπλες δυνάμεις και διεύρυνση της εξουσίας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ο κινεζικός εθνικισμός έχει υποσκελίσει τον επαναστατικό σοσιαλισμό και ο Κομφούκιος τον Μαρξ. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν ημερομηνία λήξης, όχι ο Σι Tζινπίνγκ. Η κινεζική Εθνοσυνέλευση κατάργησε το όριο των δύο προεδρικών θητειών, επιτρέποντας στον Σι Τζινπίνγκ να παραμείνει Πρόεδρος ακόμα και μετά το 2023.

Ο καλύτερος μαθητής της παγκοσμιοποίησης

Είναι φανερό πως η Κίνα δεν επιθυμεί έναν εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ. Το Πεκίνο, έναντι των δασμών-μαμούθ του Τραμπ, ανακοίνωσε δασμούς μόλις τριών δισ σε 128 αμερικανικά προϊόντα. Οι δασμοί αυτοί περιλαμβάνουν κυρίως γεωργικά προϊόντα. Δεν έχουν την ίδια βαρύτητα με τους δασμούς που επέβαλε η Ουάσιγκτον, οι οποίοι αφορούν κινεζικά προϊόντα υψηλής τεχνολογίας.
Η στάση του Πεκίνου είναι για την ώρα συγκρατημένη. Ο Κινέζος Πρόεδρος εκφώνησε ομιλία στην κινεζική Εθνοσυνέλευση με πολλές προειδοποιητικές βολές έναντι της Ταϊβάν. Μίλησε υπέρ της ενότητας της Κίνας, χωρίς όμως εθνικιστικές ακρότητες. Μοιάζει ειρωνικό, αλλά είναι η κομμουνιστική Κίνα που εμφανίζεται ως θιασώτης του ελεύθερου εμπορίου και της οικονομικής παγκοσμιοποίησης. Οι ΗΠΑ, η «μητρόπολη» του καπιταλισμού, στρέφονται στον προστατευτισμό.
Η Κίνα είναι αυταρχικό καθεστώς που έχει σημαντικές εδαφικές διενέξεις με όλους τους γείτονες της, ακόμα και με το κομμουνιστικό Βιετνάμ. Είναι ο μεγαλύτερος υποστηρικτής του καθεστώτος της Βορείου Κορέας. Επομένως οι ισχυρισμοί του Τραμπ περί «κινεζικής απειλής» δεν είναι είναι εντελώς αβάσιμοι. Η «αχίλλειος πτέρνα» των ΗΠΑ είναι η μεγάλη οικονομική εξάρτηση που έχουν από την Κίνα.

«Η παγίδα του Θουκυδίδη»

Το Πεκίνο είναι ο μεγαλύτερος πιστωτής της Ουάσιγκτον, κατέχοντας το μεγαλύτερο ποσοστό του αμερικανού χρέους! Σημαντικό μέρος του οικονομικού πλεονάσματος της Κίνας πηγαίνει σε αμερικανικά ομόλογα, χρηματοδοτώντας ουσιαστικά το έλλειμμα των ΗΠΑ. Η αντιπαράθεση Κίνας-ΗΠΑ θα φτάσει στα άκρα μόνο εάν ο Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ αποφασίσει να σταματήσει την αγορά αμερικανικού χρέους.
Σε αυτό το ενδεχόμενο Ουάσιγκτον και Πεκίνο θα πέσουν στην «παγίδα του Θουκυδίδη», όπως έχει υποστηρίξει ο ιστορικός Γκράχαμ Άλισον. Η αυξανόμενη ισχύς μίας ανερχόμενης δύναμης, της Αθήνας, είχε προκαλέσει την αντίδραση της Σπάρτης, της τότε καθεστηκυίας δύναμης. Ο Άλισον υποστηρίζει πως οι ΗΠΑ, η υπερδύναμη του παγκόσμιου κατεστημένου, θα αναγκαστούν να αντιδράσουν με πόλεμο στην αυξανόμενη ισχύ της Κίνας.
Ευτυχώς για την παγκόσμια ειρήνη ο Πρόεδρος Τζινπίνγκ μοιάζει να αντιδρά με σύνεση και ψυχραιμία. Για την ιστορία, ο στρατηγός Χέρμπερτ Μακ Μάστερ, που απομακρύνθηκε από Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, ήταν φανατικός αναγνώστης του αρχαίου Έλληνα ιστορικού. Το ίδιο και ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Τζέϊμς Μάτις, ο οποίος παραμένει στο πόστο του.

Σε ρόλο «πορθητή» ο Ερντογάν στη Βάρνα: Απειλές και ύβρεις εναντίον όλων

 

Σε ρόλο «πορθητή» ο Ερντογάν στη Βάρνα: Απειλές και ύβρεις εναντίον όλων

Στις 19:00 το τετ-α-τετ του «Σουλτάνου» με τους Ευρωπαίους αξιωματούχους - Κρίσιμες οι σημερινές αποφάσεις και για την τύχη των δύο Ελλήνων στρατιωτικών

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν | Ειδήσεις: Ξεπερνά κάθε όριο πλέον ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος επιμένει στην τακτική των υψηλών τόνων, του εκφοβισμού και της ρητορικής μίσους και υπό το πρίσμα αυτό προσέρχεται σήμερα, Δευτέρα (26/03/2018) στην ευρωτουρκική Σύνοδο που πραγματοποιείται στη Βάρνα της Βουλγαρίας, με την Ελλάδα να ανησυχεί ιδιαίτερα για τη στάση που θα τηρήσουν οι γείτονες ως προς το θέμα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, αλλά και την ΕΕ να εμφανίζεται ιδιαίτερα προβληματισμένη από τη συμπεριφορά του «Σουλτάνου».
Υπ' αυτές τις συνθήκες τη Δευτέρα (26/03) ο Ταγίπ Ερντογάν θα συναντηθεί στη Βάρνα με τους Ζαν - Κλοντ Γιούνκερ και τον Ντόναλντ Τουσκ. Οι δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αναμένεται μεταξύ άλλων να του θέσουν και το θέμα της κράτησης των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στην Αδριανούπολη.
Στις 19:00 αναμένεται να ξεκινήσει η συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Ζαν - Κλοντ Γιούνκερ και τον Ντόναλντ Τουσκ η οποία πιθανότατα θα διαρκέσει δύο ώρες. Μετά το πέρας της συνάντησης θα δοθεί κοινή συνέντευξη τύπου, ενώ για τις 22:00 προγραμματιστεί η αναχώρηση του Τούρκου προέδρου από τη Βάρνα.

«Πυκνή» η ατζέντα των συνομιλιών

«Η συνάντηση δεν θα είναι εύκολη», προέβλεψε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ, ενώ ο κ. Γιούνκερ δήλωσε ότι πηγαίνει στη Βάρνα με «ανάμεικτα συναισθήματα».
Ο πρόεδρος της Κομισιόν εξήγησε ότι τα προβλήματα με την Τουρκία μεγαλώνουν, ωστόσο, υπάρχει ένας «ειλικρινής» και «ανοιχτός» διάλογος μεταξύ των δύο πλευρών, ο οποίος πρέπει να συνεχιστεί. Το γεγονός, πάντως, και μόνο ότι η συνάντηση αυτή πραγματοποιείται σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο είναι θετικό και έχει μεγάλη σημασία, σχολιάζουν πολιτικοί αναλυτές.
Στην ατζέντα των συζητήσεων φιγουράρουν:
 • η αποσάθρωση του κράτους δικαίου στην Τουρκία μετά την απόπειρα στρατιωτικού πραξικοπήματος του Ιουλίου του 2016,
 • η αμφιλεγόμενη διμερής συμφωνία για την αντιμετώπιση της κρίσης των προσφύγων και των μεταναστών,
 • η κλινικά νεκρή προσπάθεια της Τουρκίας να ενταχθεί στην ΕΕ και
 • η τουρκική στρατιωτική επιχείρηση εναντίον μιας οργάνωσης κούρδων ανταρτών στη Συρία
Υπό το πρίσμα αυτό, ο Βούλγαρος πρωθυπουργός Μπόικο Μπορίσοφ, η χώρα του οποίου αναλαμβάνει την εναλλασσόμενη προεδρία της ΕΕ και θα είναι παρών στο δείπνο, δεν κρύβει πως περιμένει μια «πολύ δύσκολη» συνάντηση. Πάντως κανένα από τα δύο μέρη δεν έχει συμφέρον να εκτροχιάσει τον διάλογο. Για την Τουρκία, η ΕΕ παραμένει πολύτιμος εμπορικός εταίρος. Για τις Βρυξέλλες, η Άγκυρα συνεχίζει να είναι απαραίτητος σύμμαχος στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας και στην προσπάθεια ανάσχεσης των μεταναστευτικών ροών.
«Η Σύνοδος στη Βάρνα θα δώσει την ευκαιρία να ξαναρχίσει ο διάλογος ανάμεσα στα δύο μέρη, παρότι δεν αναμένεται καμιά αληθινή πρόοδος», συνόψισε η Ζανά Ζαμπούρ, τουρκολόγος του Ινστιτούτου CERI/Sciences Po.

Πού το πάει ο Ερντογάν

Πάντως, από τις έως τώρα απειλητικές δηλώσεις του Τούρκου προέδρου και ειδικότερα μετά το προχθεσινό παραλήρημα για τη μεγάλη Τουρκία, διαφαίνεται ένα ιδιαίτερα σκληρό «μπρα ντε φερ» ως προς αυτά που θα ζητήσει ο ίδιος από την ΕΕ.
Ο ίδιος, άλλωστε, φάνηκε έτοιμος να... δείξει τα δόντια του ήδη από την Κυριακή (25/03), όταν, μιλώντας στην Τραπεζούντα, διεμήνυσε πως «η Τουρκία δεν δέχεται μαθήματα από τη Δύση», υπογραμμίζοντας μάλιστα πως για τα όσα την κατηγορούν, ο ίδιος έχει «βίντεο που τα αντικρούουν».
Όπως αποκάλυψε μάλιστα, πρόκειται να το προσκομίσει στη Σύνοδο τη Δευτέρα, καθώς «κανείς δεν έχει το δικαίωμα να παίζει με την υπερηφάνεια και την αξιοπρέπεια των Τούρκων».
Όπως όλα δείχνουν, ο κ. Ερντογάν, σε ρόλο που παραπέμπει σε φυσιογνωμία στυγνού δικτάτορα και θυμίζει τα πλέον «μαύρα» καθεστώτα που στιγμάτισαν με τις αποφάσεις και τις ενέργειές τους τον εικοστό αιώνα, επιδιώκει με απροκάλυπτο τρόπο να επαναφέρει τον τουρκικό μεγαλοϊδεατισμό, με απειλές, τελεσίγραφα και φωνές, μα πάνω απ’ όλα με σκληρές απαιτήσεις.

Τι θα απαιτήσει στη Βάρνα ο «σουλτάνος»

Σύμφωνα με δημοσίευμα της κυπριακής εφημερίδας «Φιλελεύθερος», ο κ. Ερντογάν, για λόγους τακτικής αλλά και ουσίας, δεν αναμένεται να υποχωρήσει από τις προκλητικές θέσεις που εξέφραζε όλο το τελευταίο διάστημα και προτίθεται να απαντήσει σε σκληρή γλώσσα, στις επικριτικές αναφορές της ΕΕ όπως καταγράφηκαν στα Συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής, για τις τουρκικές προκλήσεις.
Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρει η ίδια πηγή το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών έχει ετοιμάσει έγγραφο με τέσσερις δήθεν ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις των Βρυξελλών προς την Άγκυρα προκειμένου να ασκήσει πιέσεις σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει οδικό χάρτη υλοποίησής τους.
Ειδικότερα, ο κ. Ερντογάν αναμένεται να κάνει λόγο για «νόμιμες διεκδικήσεις» στη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου και επί τούτου θα έχει στη διάθεσή του συντεταγμένες που αναφέρονται σε περιοχή από την Πάφο, πλησίον του Ακάμα – στο Οικόπεδο 6 της κυπριακής ΑΟΖ. Μάλιστα, θα διεκδικήσει διασφάλιση των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων.

Στο τραπέζι της Βάρνας και το θέμα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών

Την ίδια στιγμή, το ενδιαφέρον της ελληνικής πλευράς στη Βάρνα εστιάζεται στα όσα θα πουν οι Ευρωπαίοι εταίροι στον Τούρκο πρόεδρο, αναφορικά με την απελευθέρωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, του υπολοχαγού Άγγελου Μητρετώδη και του λοχία Δημήτρη Κούκλατζη, που παραμένουν εδώ και 24 ημέρες κρατούμενοι στις φυλακές υψίστης ασφαλείας στην Αδριανούπολη.
Υπενθυμίζεται πως τις τελευταίες ημέρες είχαν ενταθεί τα μηνύματα τόσο από πλευράς Ουάσιγκτον όσο και από τις Βρυξέλλες, για την άμεση επιστροφή των δύο Ελλήνων στην χώρα.
Σημειώνεται, παράλληλα, πως ανήμερα της εθνικής επετείου την Κυριακή (25/03/2018) ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, είχε τηλεφωνική συνομιλία με τους γονείς των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, ενώ την ίδια ημέρα, στην Ορεστιάδα, τους συνάντησε και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τerry Gou: Δουλέψτε στην αρχή για τα λεφτά, μετά για τα ιδανικά, στο τέλος για το πάθος σας

 Στάδια από τον Τerry Gou
[O ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ: ΙΔΡΥΤΗΣ FOXCONN]
Στα πρώτα 20 χρόνια της καριέρας μου δούλευα σκληρά για να βγάλω λεφτά. Ήταν απαραίτητο, διότι, χωρίς αυτό, η επίτευξη των ιδανικών μου δεν θα ήταν δυνατή. Στα δεύτερα 20 χρόνια της καριέρας μου δούλευα για τα ιδανικά μου. Με γνώμονα αυτά τα ιδανικά και μια ζωή που είχε έναν σκοπό, ανέπτυξα ένα θετικό πνεύμα απέναντι στη δουλειά και αυτοπεποίθηση για να αντέχω κάθε πρόκληση. Στα επόμενα 20 χρόνια θα εργαστώ για πράγματα που είναι το πάθος μου. Τα ενδιαφέροντα και οι προτεραιότητές μου αξιοποιούν τις εμπειρίες μου στη ζωή και αυτό που μπόρεσα να επιτύχω για να γαλουχήσω την επόμενη γενιά, ώστε να μπορέσουν να συνεισφέρουν στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Πιστεύω ότι οι πιο τυχεροί επαγγελματίες στον κόσμο είναι αυτοί που μπορούν να διεκπεραιώνουν επιτυχώς αυτές τις τρεις φάσεις στη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής.
*Από την επετειακή λίστα του Forbes με τα 100 κορυφαία εν ζωή επιχειρηματικά μυαλά του πλανήτη

Αντικειμενικές: Αναζητούν φρένο στις μεγάλες αυξήσεις

 Αντικειμενικές: Αναζητούν φρένο στις μεγάλες αυξήσεις
Του Σπύρου Δημητρέλη

Φρένο στις πολύ μεγάλες αυξήσεις τιμών ζώνης που πρότειναν οι πιστοποιημένοι εκτιμητές, αναζητούν στο υπουργείο Οικονομικών. Σε μια προσπάθεια να αποφύγουν την υπέρμετρη αύξηση των τιμών σε περιοχές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αντιδράσεις για επιβάρυνση της "λαϊκής κατοικίας" στο ΥΠΟΙΚ ετοιμάζονται να παραπέμψουν στη δευτεροβάθμια επιτροπή τον καθορισμό τιμών σε "λαϊκές" περιοχές στις οποίες προτάθηκαν σημαντικές αυξήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, σε ορισμένες περιοχές της δυτικής Αττικής οι προτεινόμενες αυξήσεις έφθασαν ή και ξεπέρασαν το 50% καθώς σαν βασικό κριτήριο καθορισμού των τιμών λειτούργησε στους εκτιμητές το ελάχιστο κατασκευαστικό κόστος. Έτσι σε περιοχές με τιμή ζώνης στα επίπεδα των 600-650 ευρώ προτάθηκαν αυξήσεις στο επίπεδο των 850 έως 900 ευρώ ανά τετραγωνικό. Στο ΥΠΟΙΚ ξεκαθαρίζουν ότι αυτού του μεγέθους οι αυξήσεις δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές υποστηρίζοντας, μάλιστα, ότι δεν δικαιολογούνται και από τις συνθήκες στην κτηματαγορά αφού στις περιοχές αυτές δεν καταγράφονται αξιόλογες συναλλαγές και γενικά αυξημένη εμπορική δραστηριότητα. Δεν ισχύει βέβαια το ίδιο για τις αυξήσεις στις τιμές ζώνης που πρότειναν οι εκτιμητές στις παραλιακές και τουριστικές περιοχές της περιφέρειας που σε ορισμένες περιπτώσεις φθάνουν ακόμη και το 60%. Ειδικότερα οι πιστοποιημένοι εκτιμητές πρότειναν αλλαγές τριών ταχυτήτων στις τιμές ζώνης:
-αυξήσεις τιμών ζώνης κυρίως στις παραθαλάσσιες και τουριστικές περιοχές της περιφέρειας αλλά και σε περιοχές της λεγόμενης "λαϊκής" κατοικίας, όπως είναι οι περιοχές της δυτικής Αττικής και της δυτικής Θεσσαλονίκης. Οι σημαντικότερες αυξήσεις που προτείνονται από τους εκτιμητές εντοπίζονται, πάντως, σε τουριστικές και παραθαλάσσιες περιοχές όπως, για παράδειγμα,  στα Ιόνια Νησιά και το Βόρειο Αιγαίο ενώ ακολουθούν σε αυξήσεις και οι παραθαλάσσιες περιοχές της Πελοποννήσου, Κρήτης  και νοτίου Ελλάδας γενικότερα πουν φθάνουν ή και ξεπερνούν ακόμη και το 60%.
-μειώσεις προτείνονται από τους εκτιμητές κυρίως σε περιοχές των μεγάλων πολεοδομικών συγκροτημάτων που η εικόνα τους δέχτηκε πλήγμα τις τελευταίες δυο δεκαετίες λόγω κυρίως του μεταναστευτικού ρεύματος (π.χ. Πατήσια, Κυψέλη) καθώς και σε μεγάλες περιοχές της Βορείου Ελλάδας, όπως στη δυτική Μακεδονία, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη καθώς και στη Στερεά Ελλάδα.
-στις υπόλοιπες περιοχές οι τιμές ζώνης που προτάθηκαν είναι ουσιαστικά αυτές που ισχύουν σήμερα
-ασανσέρ είναι οι προτάσεις των εκτιμητών για τις μεσαίες περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης καθώς προτείνονται ανάλογα με την περιοχή αυξήσεις ή μειώσεις που κυμαίνονται από 5% έως 10%.
Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ότι οι νέες τιμές θα ισχύσουν έως τις 31 Μαρτίου αλλά είναι δεδομένο ότι θα πάνε τουλάχιστον μερικές εβδομάδες πίσω. Σε ό,τι αφορά στον ΕΝΦΙΑ, η μνημονιακή πρόβλεψη είναι να υπολογιστεί φέτος με τις νέες τιμές ζώνης αν και ήδη υπάρχουν σκέψεις στην ηγεσία του ΥΠΟΙΚ να υπολογιστεί με τις παλιές τιμές καθώς απαιτείται χρόνος για να γίνει αναρρύθμισή του για να εξακολουθήσει να φέρνει ετήσια βεβαίωση 3,2 δις ευρώ.
 

Τρίζουν τα κόκκαλα του Κολοκοτρώνη

 

Χτες βράδυ, μετά τις βαρύγδουπες δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας, που κρατάει τη χώρα στα χέρια της, για την 25η Μαρτίου, και καθώς ήμουν στο χωριό που γεννήθηκε ο Κολοκοτρώνης, άκουσα τα κόκκαλά του να τρίζουν. Κι ας είναι θαμμένα στο Πρώτο.
Δεν ήταν τόσο οι δηλώσεις όσο οι φυσιογνωμίες, οι άνθρωποι, από τα στόματα των οποίων έβγαιναν. Που τα λόγια με τους ανθρώπους είχαν τόση σχέση όση το μαύρο με το άσπρο. Η μέρα με τη νύχτα. Και που δικιολογούν εν πολλοίς την περιφρόνηση, με την οποία κινείται και μιλάει ο από ανατολάς τραμπούκος της περιοχής. Αλλά, και τη χλεύη και την υποτίμηση, με την οποία αντιμετωπίζεται η χώρα από τους θήτες και δανειστές της. Και την αδιαφορία από όλους τους υπόλοιπους.
Δεν ξέρω πόσοι πολίτες έχουν συνειδητοποιήσει ότι έχουν παραδώσει τη διακυβέρνηση της χώρας σε μια κυβέρνηση και ένα κόμμα, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων δεν πιστεύουν στην πατρίδα και τη θρησκεία. Στα οποία πιστεύει η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών. Πολλοί από τους οποίους τους ψηφίζουν! Για το διορισμό, για τη χαλλλλαρότητα, για το ελαμωρετώρα, γιατί αντιπαθούν τη φυσιογνωμία «του Κούλη».
Δεν ξέρω πόσοι από τους πολίτες ξέρουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ που κυβερνάει δεν εκφράζει ιδεολογικά ούτε το 2% των πολιτών. Το υπόλοιπο 2% από το 4% που είχε, το πιο καθαρό και άδολο ιδεολογικά, οι ψηφοφόροι του Συνασπισμού στη συντριπτική τους πλειονότητα, έφυγε μετά το 2015.
Ποιο είναι το τριαντατόσο τοις εκατό που πήρε το κόμμα το 2015; Πασόκοι και νεοδημοκράτες, αηδιασμένοι από τις προηγούμενες κυβερνήσεις με το μετακινούμενο 5%- 10%, που με το ένστικτο της αυτοσυντήρησης πάει «με το γκουβέρνο» «δι’ ίδιον όφελος». Ίδιοι και λιγότεροι σήμερα. Για τους ίδιους λόγους. Που επίσης πιστεύουν σε πατρίδα και θρησκεία. Στα λόγια. Στις πράξεις, πιστεύεις στην πατρίδα άμα την ωφελείς και την πονάς. Και θυσιάζεις κάτι γι αυτήν. Αλλά ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ!
Ποιους ακριβώς έχουν για ηγέτες οι Έλληνες πολίτες; Για Πρόεδρο Δημοκρατίας τον Προκόπη Παυλόπουλο. Ο οποίος χτες, σε άλλο ένα κρεσέντο εύκολων λόγων, που τους έχει στο τσεπάκι, μετά την παρέλαση στην Αθήνα δήλωσε ότι «είμαστε κατά την Ιστορική μας κληρονομιά, Λαός και Έθνος που θα υπερασπιζόμαστε πάντοτε, δίχως ίχνος εκπτώσεων, την Ελευθερία μας, κατ επέκταση δε τα σύνορα, το έδαφος και την κυριαρχία της πατρίδας μας».
Αυτά τα είπε ο άνθρωπος, που δεν τόλμησε να αρθρώσει κουβέντα και να υψώσει ανάστημα στον Κασιδιάρη, που ξυλοκόπησε μπροστά του, και μπροστά στα μάτια χιλιάδων τηλεθεατών, μια γυναίκα, τη Λιάνα Κανέλλη, στη διάρκεια εκπομπής! Αυτός θα ηγηθεί χώρας και φρονήματος και θα είναι το παράδειγμα, πώς το είπε; Υπεράσπισης Ελευθερίας!
Αυτά τα είπε ο άνθρωπος, που υπογράφει ό,τι αντισυνταγματικό του δίνει μια κυβέρνηση, η οποία θέλει να επιβάλει σε έναν λαό ό,τι της γουστάρει από τις ιδεοληψίες της και τους συγγενείς της, επειδή μ ένα καλπονοθευτικό σύστημα έχει 4 βουλευτές παραπάνω!
Για πρωθυπουργό, οι Έλληνες έχουν τον Αλέξη Τσίπρα. Τον άνθρωπο που δεν ήξερε μέχρι και ένα χρόνο που ήταν πρωθυπουργός ότι υπάρχουν θαλάσσια σύνορα! Στη χώρα που έχει το μεγαλύτερο νησιωτικό σύμπλεγμα της Ευρώπης, με τα μεγαλύτερα προβλήματα εκεί από την Τουρκία και με τις πιο λεπτές στρατιωτικές ισορροπίες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
Έχει για πρωθυπουργό τον άνθρωπο, που παρίστανε το λιοντάρι και αποδείχτηκε λαγός στην πρώτη πίεση που δέχτηκε από εκείνους που έβριζε μέχρι την προηγούμενη μέρα. Για να γίνει στη συνέχεια ο πιο πιστός τους συνεργάτης! Και ο οποίος επιβεβαίωσε αυτή του τη γενναιότητα και όταν οι Τούρκοι μπλόκαραν σχεδόν μόνιμα τα Ίμια από το ελληνικό ναυτικό, και όταν εμβόλιζαν δύο ελληνικά πολεμικά επιβάλλοντας σιωπή ισχύος. Και όταν αιχμαλωτίστηκαν δύο Έλληνες αξιωματικοί στον Έβρο.
Έχει για πρωθυπουργό τον άνθρωπο, που διαπραγματεύεται με τα Σκόπια χαρίζοντάς τους ένα όνομα πριν καν προχωρήσει η διαπραγμάτευση, όπως δήλωσε προχτές σε Σλαβομακεδόνισσα δημοσιογράφο! Όχι επειδή συμφέρει την Ελλάδα, χωρίς τη συμφωνία της οποίας τα Σκόπια δεν μπορούν να νομιμοποιήσουν την κλεψίτυπη ιστορία τους. Αλλά, επειδή πιέζεται από ΗΠΑ και Γερμανία! Λες και οι άλλες ελληνικές κυβερνήσεις δεν πιέζονταν!
Έχει για πρωθυπουργό έναν άνθρωπο που δεν πιστεύει ούτε σε πατρίδα- όπως αποδεικνύουν οι δηλώσεις του ήδη από τα 15μελή στο σχολείο- ούτε σε θρησκεία, όπως αποδεικνύει η πολιτική που εφαρμόζει δια των υπουργών Παιδείας. Ο νύν των οποίων  απαξίωσε να παραστεί στη μαθητική παρέλαση της 25ης Μαρτίου. Γιατί είναι εχθρός των παρελάσεων και της 25ης Μαρτίου ως «αφήγημα»! Δεν έχει καν τη συναίσθηση ο πρωθυπουργός και ο υπουργός του, ότι σαν άτομα έχουν το δικαίωμα να πιστεύουν ό,τι θέλουν. Όταν κυβερνάς μια χώρα είσαι υποχρεωμένος να σέβεσαι τη φυσιογνωμία της συντριπτικής πλειονότητας του λαού και των εθίμων. Κι αν θέλεις να τα αλλάξεις, πρώτα να έχεις το θάρρος να το πεις. Δεύτερο να τα αλλάξεις με τη μόρφωση, όχι με υπόγειες, μπαμπέσικες και άνανδρες και αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις, όπως κάνει ο πρωθυπουργός και η παρέα του.
Αυτός ο πρωθυπουργός μας είπε χτες από τα Ψαρρά ότι η Τουρκία έχει υποχρέωση να τηρεί τις διεθνείς συνθήκες (!) και ότι η Ελλάδα «έχει ισχυρή αποτρεπτική δύναμη, όχι για να απειλήσει, αλλά ακριβώς για να εξασφαλίσει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, για να υπηρετήσει την αρχή της καλής γειτονίας»!
Αυτά τα είπε, αποδεικνύοντας ότι αγνοεί ποια είναι η πάγια εδώ και 45 χρόνια πολιτική επέκτασης και επιβολής της Τουρκίας, η οποία αδιαφορεί για κάθε καλή γειτονία και πιστεύει μόνο στην δύναμη του ισχυρότερου. Και τα είπε, ενώ έχει ο ίδιος συμβάλλει στην απονεύρωση της αποτρεπτικής δύναμης της χώρας και με τη γενική ηττοπαθή, όλο λόγια, στάση του, αλλά και με τις εντολές του.
Και αυτοί οι ηγέτες του ελληνικού λαού έχουν για στρατηγό ηγήτορα στην Άμυνα τον κ Καμμένο! Που χτες, για την 25η Μαρτίου,σε ένα νέο παραλήρημα απείλησε την Τουρκία με συντριβή «αν τολμήσει να αμφισβητήσει την εθνική μας κυριαρχία, όπως το 1821»! Και διαβεβαίωσε τον ελληνικό λαό ότι «οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε πρόκληση απέναντι στην εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας».
Να θυμίσουμε στον υπουργό ότι εθνική κυριαρχία είναι τα Ίμια, που έχουν αφεθεί στο έλεος της Τουρκίας, τα σύνορα του Έβρου, που μπάζουν, αλλά και οι διαρκείς δηλώσεις αμφισβήτησης της εδαφικής κυριαρχίας της Ελλάδας επί των νησιών της και η έμπρακτη απαγόρευση ερευνών στο Αιγαίο, που έχει επιβάλλει η Τουρκία με την απειλή των όπλων. Περιμένουμε τον υπουργό να συντρίψει τον εχθρό.
Παρακάμπτω τις ψευτοπατριωτικές δηλώσεις των άλλων υπουργών, που ακούνε Ελλάδα και βγάζουν σπυράκια στις ομιλίες τους στο κόμμα και σε συγκεντρώσεις- συζητήσεις «με το λαό», όπου όποιος είναι με την Ελλάδα είναι εθνικιστής. Τουλάχιστον δεν έχουν ούτε το θάρρος να υπερασπιστούν αυτές τους τις απόψεις και ανήμερα της 25ης Μαρτίου. Ή να σωπάσουν. Αλλά, ο λαός τη Θέλει την Ελλάδα και, το κυριότερο, ψηφίζει! Ζήτω η Ελλάδα, για τα ψηφαλάκια, λοιπόν.
Στο ίδιο καζάνι με τον πρόεδρο της Βουλής, που από αντίπαλος της «ψευδώνυμης επετείου της 25ης Μαρτίου», μιας επανάστασης «που ήταν ταξική και όχι εθνική», μετατράπηκε σε άλλον Κάλβο χτες αναφωνώντας «θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία»! Μιλώντας για «Εθνική Ανεξαρτησία της χώρας». Δηλαδή, αποδεχόμενος, ξαφνικά την ύπαρξη έθνους!
Τι σου είναι τα ψηφαλάκια. Μέχρι και πατριώτης γίνεσαι, μέχρι και στρατηλάτης και ήρωας. Στα λόγια. Γιατί στα έργα, εκεί στου Μήλα, όπου γεννήθηκε ο πραγματικός ήρωας, πατριώτης και στρατηλάτης, τρίζαν τα κόκκαλά του. Και σαν να σπιρούνιζε το άλογο για την Αθήνα, με το γιαταγάνι σηκωμένο. Ο Κολοκοτρώνης.
Γ. Παπαδόπουλος- Τετράδης

25 ΜΕΡΕΣ αιχμαλωσίας – 25η ΜΑΡΤΙΟΥ και οι τούρκοι στον 25ο ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟ … Ω τι σύμπτωση!!

 

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ ΒΑΡΔΑΚΑΣ - 25 Μαρ 2018 - 22:28
Promoted Content
Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας  
Ω τι ΣΥΜΠΤΩΣΗ και αυτή λες και κάποια πράγματα δεν γίνονται τυχαία; 
Μου είπε ο φίλος μου Φίλιππος από την άλλη άκρη του τηλεφώνου. 
25μέρες και 20:12:9 ώρες στις τουρκικές φυλακές… https://www.militaire.gr/ 
Ο τούρκος στον Κεντρικό Αιγαίο ( 25Μεσημβρινός ) ανήμερα της Εθνικής Επετείου. 
Οι τουρκικές  κινήσεις  διαχρονικά δόθηκαν  από τον ΑΓΙΟ ΚΟΣΜΑ τον ΑΙΤΩΛΌ πριν την Επανάσταση του 1821. 
« οι τούρκοι θα φύγουν( και πράγματι έφυγαν το1821) αλλά θα ξαναέρθουν και θα φτάσουν στα ΕΞΑΜΙΛΙΑ( αυτό γίνεται εν έτη 2018) στο τέλος θα τους διώξετε στην Κόκκινη μηλιά»  
« Με μία πρωτοφανή πρόκληση, ανήμερα την 25η Μαρτίου, η Τουρκία σκοπεύει να κάνει πράξη την απειλή της και να πραγματοποιήσει άσκηση με πραγματικά πυρά στο κεντρικό Αιγαίο, υλοποιώντας τη Navtex που εξέδωσε στα τέλη Φεβρουαρίου.» Πηγή: ant1newshttp://www.iefimerida.gr/24 Μαρτίου 2018 
« Η τουρκική φρεγάτα TCG Göksu (F 497), κλάσης «G», προσέγγισε σήμερα τα Ψαρά στον βορειοανατολικό τομέα του κεντρικού Αιγαίου, όπου βρισκόταν ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και εορταζόταν η επέτειος της εθνεγερσίας του 1821, στο πλαίσιο της NAVTEX που είχε εκδώσει για άσκηση μετά πυρών.»  http://www.pronews.gr/ 25 Μαρτίου 2018 
Έχουν ήδη τα κόλλυβα στο ζωνάρι τους 
« καταρρέει οικονομικά η Τουρκία σύμφωνα με το Reuters με το κόστος ασφάλισης του τουρκικού  χρέους να χτυπά «κόκκινο» λόγω ….Συρίας,  ενώ το  έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μεγαλώνει επικίνδυνα και ο πληθωρισμός στην αγορά «καλπάζει». 
Οι συμβάσεις αντιστάθμισης πιστωτικής αθέτησης πέντε εβδομάδων αυξήθηκαν κατά 1 μονάδα βάσης από το κλείσιμο της Πέμπτης σε 176 μονάδες βάσης, σύμφωνα με την IHS Markit, την υψηλότερη από τις 15 Φεβρουαρίου. Ενώ τα  CDS  έχουν αυξηθεί κατά 10 μονάδες βάσης από την αρχή αυτής της εβδομάδας. 
Όλα αυτά συνηγορούν ότι έρχεται μεγάλη πολύ μεγάλη «θύελλα» στην Τουρκία μέχρι το καλοκαίρι , και όλα τα ενδεχόμενα είναι πλέον ανοικτά επηρεάζοντας σοβαρά και την Ελλάδα η οποία δέχεται ήδη «υβριδικό πόλεμο» από τους νεο-οθωμανούς.»   
Καθηγητής Γρίβας: Η Τουρκία προαναγγέλλει πόλεμο κατά της Ελλάδας 
« Η δήλωση μιας χώρας ότι θα επεκτείνει τα σύνορά της για να επιτύχει τις παλαιές «ιστορικές διαστάσεις» της είναι πρωτοφανής στη νεότερη ιστορία και αμφισβητεί καθ’ολοκληρίαν τον καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, που αποτελεί και την επίσημη βάση έδρασης του διεθνούς δικαίου. 
Η Τουρκία, δηλαδή, μετατρέπεται σε ένα είδος «υπερταραχοποιού κράτους» («super rogue state») του διεθνούς συστήματος διεκδικώντας με αξιώσεις τα σκήπτρα από τη Βόρειο Κορέα. 
Η ανύπαρκτη «Διεθνής Κοινότητα» και ένα νέο διεθνές σύστημα που επιβραβεύει τις πειρατικές συμπεριφορές 
Ας μην περιμένει όμως κάποιους (ανύπαρκτους) μηχανισμούς επιβολής του διεθνούς δικαίου να «τιμωρήσουν» την Τουρκία. Θα ήταν μεγάλο λάθος να θεωρήσουμε τις δηλώσεις αυτές ως προϊόν της «μεγαλομανίας» ή της «παράνοιας» του Ερντογάν. Στην πραγματικότητα, όχι ο Ερντογάν ως πρόσωπο αλλά η Τουρκία ως γεωπολιτική οντότητα, φαίνεται πως έχει κατανοήσει ότι βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά μεταβατική φάση της Ιστορίας.»  https://www.pentapostagma.gr/ 
Και τα μυαλά στα κάγκελα 
« Μιλώντας σε σχεδόν ανατριχιαστικό ύφος  και ανεβάζοντας στα ύψη την ένταση των… πολεμικών ιαχών του, προς πάσα κατεύθυνση ο Τούρκος πρόεδρος, σε ομιλία του στη Σαμψούντα, περιέγραψε το όραμά του για το πώς θα ξαναγίνει «μεγάλη». 
«Την μεγάλη  ισχυρή Τουρκία οπωσδήποτε θα την οικοδομήσουμε. Αν χρειαστεί θα δώσουμε τις ζωές μας. Αν χρειαστεί θα πάρουμε και ζωές!» είπε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος,» 
Η τρέλα των Ελλήνων της 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 1821- 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 
Ο Κωστής Παλαμάς κάποτε σε καιρούς σκοτεινούς (1908):
« Δεν έχεις Όλυμπε θεούς, μηδέ λεβέντες Όσσα,
ραγιάδες έχεις μάνα γη, σκυφτούς για το χαράτσι,
κούφιοι και οκνοί καταφρονάν τη θεία τραχειά σου γλώσσα,
των Ευρωπαίων περίγελα και των αρχαίων παλιάτσοι …» 
Λίγα χρόνια  ο  ίδιος αργότερα είπε :
« Η Μεγαλοσύνη των λαών δεν μετριέται με το στρέμμα.
Με της καρδιάς το πύρωμα μετριέται και με το αίμα.» 
Κι ο ίδιος ο Παλαμάς παράγγειλε, λίγο πριν πεθάνει (1940):
« Αυτό το λόγο θα σας πω, δεν έχω άλλο κανένα,
μεθύστε με τ’ αθάνατο κρασί του Εικοσιένα!» 
 Το ΜΠΑΜ είναι μπροστά μας. 
«δίχως ανάσα» τρέχουμε. ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ βοήθησε 
Έχουμε ήδη σχεδόν όλοι  λάβει ανοικτή πρόσκληση ετούτες τις μέρες από δυο μεγάλους ΓΕΡΟΥΣ της Ορθοδοξίας και του Έθνους μας τον ΓΕΡΟ του Μοριά και τον ΓΕΡΟΝΤΑ Όσιο Παίσιο. 
Η πρόσκληση λέει :  
Γίνετε Εθνικό Μελίσσι και φτιάξτε λαμπάδες από αγνό κερί, πλησιάζει η ευλογημένη ώρα να τις ανάψετε στην ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ. 
Από εδώ και πέρα δίχως αναπνοή και η ΑΝΑΣΑ μας δοσμένη στην ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ. 
Ο τελευταίος ΕΛΛΗΝΟ- τουρκικός  ΠΟΛΕΜΟΣ πριν την συμπλήρωση των 200 ετών από το 1821 βρίσκεται έμπροσθεν μας. 
Η  τελευταία  ΕΛΛΗΝΟ- τουρκική αψιμαχία  με τα γεγονότα της ΠΟΛΗΣ φέρνουν  « τα κάτω- πάνω» δηλ. την ΕΛΛΑΔΑ πάνω. 
Με Πίστη και Ελπίδα 
Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Νέες διαδηλώσεις με αίτημα την απέλαση των παράνομων μεταναστών και την παραίτηση της Μέρκελ

 

Το Σάββατο στο Kandel, μια πόλη 8.500 κατοίκων κοντά στην Καρλσρούη, όπου ένας νεαρός Aφγανός μαχαίρωσε και σκότωσε την Γερμανίδα φίλη του πριν λίγους μήνες, πραγματοποιήθηκε μια συγκέντρωση – διαμαρτυρία που διοργάνωσε το AFD, με αίτημα την απέλαση όλων των λαθρομεταναστών και την παραίτηση της Μέρκελ, που κατηγορείται ότι είναι υπεύθυνη για το κύμα εγκλημάτων που διαπράττουν οι μετανάστες.
Το Σάββατο, μια άλλη συγκέντρωση στο κέντρο του Zwickau μαζεύτηκαν σχεδόν χίλιοι άνθρωποι. Οι ομιλητές περιέγραψαν την πολιτική της Γερμανίας ως απάτη και κατήγγειλαν την ισλαμοποίηση. Ακούστηκαν συνθήματα όπως "Αντίσταση! και Μέρκελ φύγε!


ΚΟ/πηγή

Το έκτρωμα Τσιρώνη για τα κατοικίδια στέλνει τον Σύριζα στο 14%

Παρεμβαση

 

Θέμος>Μη λιντσάρετε και μην πτύετε ΣΥΡΙΖΑίους την 25η
Ενα ποσοστό πάνω από 40% των ελληνικών οικογενειών έχει στο σπίτι ζώο συντροφιάς ενώ ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους 18-24 το ποσοστό των φιλόζωων ξεπερνά το 70%. Τις τελευταίες ώρες έχει αναπτυχθεί μέσα από τα social media ένα τεράστιο αντι-Σύριζα μέτωπο με αφορμή το τερατούργημα των σατυροβαρκάρηδων υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης Αποστόλου και Τσιρώνη για τα ζώα συντροφιάς.
Ακόμη κι αν ο ανεκδιήγητος καιροσκόπος Τσιρώνης μαζέψει το έκτρωμά του πολύ δύσκολα η ο Σύριζα θα γλιτώσει την πανωλεθρία.
Η οργή των φιλόζωων μπορεί να στείλει τους κατσιαπλιάδες συριζαίους στο 12-14% από το 22,7% που τους δίνει η πρόσφατη δημοσκόπηση της Marc για το Πρώτο Θέμα. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερη εκδίκηση για τους συριζαίους κατσιαπλιάδες που ο οξυδερκής λαός τους έφερε στην εξουσία.
Σύμφωνα με την εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 35,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 22,7%, το Κίνημα Αλλαγής 9,8%, η Χρυσή Αυγή 8,9%, το ΚΚΕ 7,8% ενώ στη Βουλή μπαίνει και η Ένωση Κεντρώων 3,2%, ως έκτο κόμμα
Σύμφωνα με τα παραπάνω ποσοστά και με την αναλογική κατανομή των αναποφάσιστων στη νέα Βουλή, η Νέα Δημοκρατία θα έχει 151 έδρες, ο ΣΥΡΙΖΑ 65, το Κίνημα Αλλαγής 28, η Χρυσή Αυγή 25, το ΚΚΕ 22 και η Ένωση Κεντρώων 9.

Θέμος>Μη λιντσάρετε και μην πτύετε ΣΥΡΙΖΑίους την 25η – Παρ’ ότι νόμιμο!

Υπό κανονικές συνθήκες δεν θα πρεπε να σκεφτόμαστε καν τέτοια πράγματα, πλην όμως, υπό το πρίσμα δύο πρόσφατων δικαστικών αποφάσεων, ίσως είναι προληπτικά αναγκαίο. Δεδομένο άλλωστε το ότι η παρουσία ΣΥΡΙΖΑίων επισήμων στις εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου ήταν εξ ανέκαθεν επιεικώς αντιφατική και ενίοτε εξοργιστική για κάποιους. Πάρα ταύτα οι εορτάζοντες Έλληνες ήταν πάντα κόσμιοι, σε αντίθεση με την έξαλλη και ασεβή συμπεριφορά στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν στην αντιπολίτευση. Φέτος όμως θέλει ειδική προσοχή. Προ ημερών ένα δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν είναι παράνομο να λες δημόσια «ΛΙΝΤΣΑΡΕΤΕ ΤΟΝ ΤΑΔΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ», με αφορμή την διένεξη του Πάνου Καμμένου με τον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, τον κ. Πάχτα. Η προτροπή, είπαν, έχει «μεταφορική» έννοια… Καλώς, αλλά να δούμε και την καθαρογραφή της υπόθεσης μήπως κάποιοι μπερδευτούν με το «μεταφορικά» και θεωρήσουν ότι μπορούν να μεταφέρουν αλλού έναν ΣΥΡΙΖΑίο επίσημο για να τον προπηλακίσουν και να τον… λιντσάρουν με την ησυχία τους. Σχεδόν συγχρόνως, άλλο δικαστήριο αποφάνθηκε ότι μπορείς να λες ελεύθερα «ΦΤΥΣΤΕ ΤΟΥΣ», για τους gay, και αθώωσε σχετικά τον εμπρηστικό μητροπολίτη Αμβρόσιο, που μάλλον δεν πιστεύει στην ισότητα των τριών φύλων. Πάλι το σκεπτικό ήταν ότι ειπώθηκε με την «μεταφορική» έννοια.
Υπάρχει κίνδυνος λοιπόν, θεωρητικά, κάποιοι φορτισμένοι από την παρουσία ΣΥΡΙΖΑίων επισήμων σε εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου να νομίσουν ότι το «φτύσιμο» και το «λιντσάρισμα» έστω και ως λεκτική έκφραση πρόθεσης είναι επιτρεπτά και να έχουμε εκτροπή. Κάτι που δεν το θέλουμε, καθ’ ότι σαν Έλληνες Χριστιανοί, Ορθόδοξοι και λοιποί, διακατεχόμαστε, εξ όσων διαβάζω, από πανανθρώπινο πολιτισμό, και όπως «κατανοούμε» το να παρελαύνουν με την ελληνική σημαία, μαθητές από άλλες χώρες ή μειονότητες, ακόμη και εχθρικές σε μας, μπροστά από την εξέδρα, έτσι πρέπει να θεωρούμε κι αυτούς που η συγκυρία τους έφερε πάνω στην εξέδρα. Στο κάτω-κάτω ούτε κι εκείνοι θα ‘θελαν να βρίσκονται εκεί κι αν μπορούσαν θα ‘χαν ήδη καταργήσει και τις παρελάσεις και τον εορτασμό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο πλαίσιο του διαχωρισμού Κράτους-Εκκλησίας αλλά και ΣΥΡΙΖοκράτους- Ελληνικού Έθνους!
Δεν το κρύβουν, το διαλαλούν και το επιδιώκουν, όπως φάνηκε και απ’ τις λυσσαλέες αντιδράσεις τους στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ενάντια στις συστηματικές προσπάθειες Φίλη-Γαβρόγλου να μας αλλάξουν την πίστη στα Θρησκευτικά και όχι μόνο. Το ίδιο γίνεται και με τα βιβλία της Ιστορίας. Ευτυχώς ο Ελληνισμός, απ’ όποιο μετερίζι μπορεί, αντιστέκεται όπως επί Τουρκοκρατίας.
Ενάντια στις πεποιθήσεις του λοιπόν ο άτυχος ΣΥΡΙΖΑίος επίσημος αναγκάζεται να παριστάνει ότι τιμά την επανάσταση του 1821, ενώ κατ’ ιδίαν την θεωρεί από… περιστασιακή ιστορικά (welcome πάλι οθωμανική αυτοκρατορία με Ερντογάν) έως επικίνδυνη εκτροπή από τον φιλοτομαρικό ραγιαδισμό στον οποίο επί χρήμασι επιδίδεται…
Με βαθύ πόνο ψυχής, υποβάλλεται και στο δεύτερο μαρτύριο της ημέρας, να δείξει σέβας στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, παρ’ ότι ήδη ορκίζονται οι υπουργοί… στον αέρα, όχι στο Ευαγγέλιο, καθυβρίζουν την Εκκλησία λόγω Μακεδονικού, και θέλουν να μας κάνουν ένα άθεο κράτος, όπως είναι και οι αρχηγοί τους. Η ολομέτωπη επίθεση κατά του Χριστιανισμού, δεν είναι από… ιδεολογία (αυτά τα ξεπερνούν χάριν των παχυλών μισθών) αλλά για να πληγεί στο βάθος ο Ελληνισμός αυτός καθεαυτός. Αυτά τα δύο πάνε μαζί στη χώρα μας. Κόβεις την θρησκεία, αποκόπτεις και τον πατριωτισμό. Έτσι θα μπορέσουν να διευκολύνουν όλους τους… καλούς γείτονες και να διεκδικήσουν τα οικόπεδά τους, θαλάσσια και μη.
Ε, ΤΙ ΜΑΣ ΤΑ ΛΕΣ ΑΥΤΑ ΤΩΡΑ; Και συγχρόνως μας προτρέπεις και να μην τους «φτύσουμε» και να μην τους «λιντσάρουμε» φραστικά, παρ’ ότι ο νόμος πλέον το επιτρέπει; Συγκρατηθείτε και κάνετε τάχα μου ότι δεν υπάρχουν μπροστά σας, όπως σε λίγο όντως θα συμβεί. Υπομονή. Αφες αυτοίς ου γαρ οίδασι τι κονομούσι…
Λοιπόν, είπαμε: Δεν λιντσάρουμε, δεν φτύνουμε την 25η Μαρτίου.
Ούτε Τούρκο, ούτε καν ΣΥΡΙΖΑίο, παρ’ ότι νόμιμο.
ΥΓ: Λες να ‘ναι και ηθικό;

Επιχείρηση εκκένωσης Εξαρχείων: Σε ξενοδοχειακό κατάλυμα οι μετανάστες

  Από   NEWSATTICA Facebook Twitter Εκτύπωση Τις επόμενες ημέρες οι μετανάστες θα φιλοξενηθούν σε δομές μεταναστών της ενδο...