του Παναγιώτη Στάθη
"Κόφτη" στις περαιτέρω μειώσεις αποδοχών των εργαζομένων στις ΔΕΚΟ και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, φαίνεται ότι βάζει ο Άρειος Πάγος, καθώς  "πάγωσε" την εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου που εφάρμοζε το νόμο 4354/2015 τον οποίο ψήφισε η παρούσα κυβέρνηση. Η απόφαση αφορά μεν εργαζομένους στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ξάνθης, αλλά θεωρείται ότι αφορά όλους τους εργαζόμενους στις ΔΕΚΟ, κ.λπ. Με την ίδια απόφαση οι αρεοπαγίτες  αποδοκιμάζουν την εγκύκλιο του Γενικού  Λογιστηρίου  του Κράτους που τάχθηκε υπέρ των συγκεκριμένων περικοπών με αποτέλεσμα να μην επιτρέψουν στις διοικήσεις να εφαρμόσουν αντίθετη απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Οι ανώτατοι δικαστές δικαίωσαν εργαζομένους στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ξάνθης οι οποίοι διεκδικούσαν τη μη μείωση των αποδοχών τους σε ποσοστό πέραν του 25% αλλά, όπως λένε οι νομικοί, η επίμαχη απόφαση καταλαμβάνει όλους τους εργαζόμενους στις ΔΕΚΟ, κ.λπ.
Ο Άρειος Πάγος συντασσόμενος με την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αντίστοιχες αποφάσεις πολιτικών δικαστηρίων, έκρινε  ότι οι περικοπές πέραν  του 25% δεν είναι νόμιμες.
Ειδικότερα, ο Άρειος Πάγος  (113/2017) υπογραμμίζει ότι η ρύθμιση του Ν. 4354/2015, την οποία επικαλέσθηκε η ΔΕΥΑ Ξάνθης προκειμένου να δικαιολογήσει  τις περικοπές είναι μη νόμιμη, καθώς ήδη το θέμα είχε κριθεί με τελεσίδικη  απόφαση. Στην απόφαση του Αρείου Πάγου τονίζεται πως ο νομοθέτης δικαιούται μεν κατ’ αρχήν να θεσπίζει αναδρομικές ρυθμίσεις, όταν η ευχέρειά του αυτή δεν περιορίζεται ευθέως από το Σύνταγμα όπως συμβαίνει για παράδειγμα στην αναδρομική επιβολή φόρου.Όπως, μάλιστα, τονίζεται η ευχέρεια αυτή του νομοθέτη έχει όρια, τα οποία ελέγχονται από τα δικαστήρια και οι αναδρομικές ρυθμίσεις δεν επιτρέπεται να θίγουν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. Εξ άλλου, προσθέτουν οι αρεοπαγίτες, η αναδρομική ρύθμιση του νόμου δεν επιτρέπεται να προσκρούει σε άλλες συνταγματικές διατάξεις, όπως η αρχή της ισότητας και το δικαίωμα της ιδιοκτησίας (άρθρα 4 και 17 του Συντάγματος) ή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).