Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

Ὁ ἀχυράνθρωπος Ὀμπάμα ἐγκαταλείπει τὸν Λευκὸ Οἶκο

 

Ὁ φίλος τοῦ Τσίπρα, μὲ ἀγάπη ἀπὸ τὰ γραφεῖα τοῦ Langley τῆς CIA336 -Ὁ ἀχυράνθρωπος Ὀμπάμα ἐγκαταλείπει τὸν Λευκὸ Οἶκο
Ἡ ἐντυπωσιακὴ ἔκρηξη τοῦ Ὀμπάμα μετὰ τὴν νίκη τοῦ Τρὰμπ στὶς 8 Νοεμβρίου 2016, ὅταν ἀπεκαλύφθη σὲ ὅλους ὅτι  ὑπῆρξε ἐπὶ ὀκτὼ χρόνια προεδρίας ὁ ἀχυράνθρωπος τῆς CIA, ἀφοῦ ἐπὶ μῆνες εἶχε μεταμορφωθῆ σὲ χυδαῖο προπαγανδιστὴ τῆς διεφθαρμένης Χίλλαρυ Κλίντον, ὄντας πρόεδρος ἐν ἐνεργείᾳ, ὑπεχρέωσε τοὺς ἀναλυτὲς νὰ ἐνσκύψουν στὸ παρελθόν του.

Πῶς ἕνα μαῦρος, ἔστω καὶ μιγάς, μὲ προέλευση τὴν Κένυα, εἶχε φθάσει στὸν Λευκὸ Οἶκο τὴν στιγμὴ ποὺ πραγματικοὶ μαῦροι ἀγωνιστὲς, ὅπως ὁ Λουμούμπα στὴν Ἀφρική, ὁ Μάρτιν Λούθερ Κὶνγκ καὶ ὁ Μάλκομ Χ στὶς ΗΠΑ εἶχαν ἀγρίως δολοφονηθῆ ἀπὸ τὸ ἀμερικανικὸ κατεστημένο, ἀπὸ μία ἐπίσημη Ἀμερικὴ ποὺ μέχρι σήμερα δὲν ἔχει καθόλου κατευνάσει τὸ μῖσος ποὺ θρέφει κατὰ τῶν μαύρων μὲ τὶς καθημερινὲς δολοφονίες μαύρων ἀμερικανῶν πολιτῶν ἀπὸ τὴν ἀμερικανικὴ ἀστυνομία.

Ἀπὸ ποῦ λοιπὸν προήρχετο αὐτὸ τὸ παιδὶ τοῦ λαοῦ, κοινωνικοῦ λειτουργοῦ, ποὺ παρίστανε τὸν ἀγωνιστὴ τῶν δικαίων τῶν μαύρων ἀδελφῶν του, ὁ ὁποῖος μόλις ἐξελέγη τὸ 2008 πρόεδρος τῶν ΗΠΑ, τὸ διεθνὲς κατεστημένο τοῦ ἐχάρισε τὸ βραβεῖο Νομπὲλ Εἰρήνης, σὲ σημεῖο ποὺ ἐξέπληξε ἀκόμη καὶ τὸν ἴδιο, ὅταν ἐδήλωσε ὅτι δὲν ἐκαταλάβαινε γιατὶ εἶχαν βιασθῆ νὰ τοῦ δώσουν τὸ βραβεῖο προτοῦ καλὰ καλὰ ἀναλάβει τὴν προεδρία, μὴν ἔχοντας κάνει τὸ παραμικρὸ γιὰ τὴν προώθηση τῆς εἰρήνης στὸν κόσμο.

Πράγματι, στὶς 9 Ὀκτωβρίου 2009, ἡ ἐπιτροπὴ τοῦ Νομπέλ, χαρίζοντάς του τὸ βραβεῖο, τὸ ἐδικαιολόγησε βασιζομένη «στὴν καταπληκτικὴ του προσπάθεια ὑπὲρ τῆς προωθήσεως τῆς διεθνοῦς διπλωματίας καὶ τῆς συνεργασίας τῶν λαῶν»! Δέκα ἡμέρες προτοῦ λάβει τὸ βραβεῖο, ὁ πρόεδρος Ὀμπάμα εἶχε στείλει 30.000 ἀμερικανοὺς στρατιῶτες γιὰ νὰ συνεχίσουν τὸν πόλεμο στὸ Ἀφγανιστάν, κάνοντάς τον, μὲ τὴν συγκατάθεσή του, «πρόεδρο τοῦ πολέμου», τὸν μόνον πρόεδρο τῶν ΗΠΑ ποὺ ἐπὶ ὀκτὼ χρόνια εὑρέθη ἐπὶ κεφαλῆς ἐμπολέμου χώρας. Ἄλλωστε, μόνον 19% τῶν Ἀμερικανῶν ἐθεώρησαν ὅτι τοῦ ἄξιζε τὸ βραβεῖο εἰρήνης.

Ἄς ἐνσκήψουμε λοιπὸν στὴν βιογραφία του. Καὶ τί μαθαίνουμε;

1 – Ὅτι τὸ 1983-1984,  ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα εἰργάσθη ὡς οἰκονομικὸς ἀναλυτὴς τῆς BIC (Business International Corporation), ἑταιρείας παραπέτασμα τῆς CIA. Ὁ πατέρας του, ὁ Κενυάτης Μπάρακ Ὀμπάμα ὁ Πρεσβύτερος (1936-1982) ποὺ ἐσκοτώθη στὸ Ναϊρόμπι σὲ αὐτοκινητιστικὸ δυστύχημα εἶχε γνωρίσει τὴν μητέρα του, τὴν Stanley Ann Dunham, στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Χαβάης, τὸ 1959,  ὅταν οἱ δύο τους παρηκολούθουν μαθήματα ῥωσικῶν.

2 - Ὅτι ἡ μητέρα του, ἡ Dunham, ἦταν πράκτωρ τῆς CIA, στὴν δεκαετία τοῦ 1960, ἡ ὁποία ἔδρασε μετὰ τὸ ἀμερικανοκίνητο πραξικόπημα τοῦ Σουχάρτο στὴν Ἰνδονησία, τὸ ὁποῖο ἔσφαξε ἕνα ἑκατομμύριο  Ἰνδονησίους  ὡς δῆθεν κομμουνιστές!

3 - Ὅτι ὁ πατέρας του, ὁ Ὀμπάμα ὁ Πρεσβύτερος, ἐστάλη ἀπὸ τὴν Κένυα στὶς ΗΠΑ, ὡς μέρος ὁμάδος Ἀφρικανῶν φοιτητῶν γιὰ νὰ ἐκπαιδευθοῦν στὸν χῶρο τῆς CIA, ὥστε ἐπιστρέφοντας στὴν Ἀφρική, νὰ καταπολεμήσουν τὴν ῥωσικὴ καὶ κινεζικὴ διείσδυση στὴν ἀφρικανικὴ ἤπειρο.

4 - Ὅτι ὁ μελλοντικὸς πρόεδρος τῶν ΗΠΑ ὑπῆρξε συνεργὸς τῶν πλέον φοβερῶν ἐγκλημάτων τῆς CIA ἀπὸ τὰ γεννοφάσκια του! Ἡ μητέρα του, ἡ Dunham, ὡς πράκτωρ τῆς CIA, ἔγγυος τοῦ Ὀμπάμα, ἐγκατέλειψε τὶς σπουδἐς της στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Χαβάης, τὸ 1960 καὶ μετὰ τὸ διαζύγιό της ὑπανδρεύθη τὸ 1965, τὸν Ἰνδονήσιο ἀξιωματικὸ, πράκτορα τῆς CIA, τὸν Lolo Soeteroποὺ ἐπέστρεψε στὴν Ἰνδονησία, στὶς 20 Ἰουλίου 1965, τρεῖς μῆνες πρὸ τῆς ἀνατροπῆς ἀπὸ τὴν CIA τοῦ προέδρου Σουκάρνο, καὶ προβιβάσθηκε συνταγματάρχης ἀπὸ τὸν σφαγέα Σουχάρτο, παίρνοντας μέρος στὸ πραξικόπημα, κάτι ποὺ ὁ Ὀμπάμα ἀπέκρυψε ἐπιμελῶς κατὰ τὴν προεκλογική του ἐκστρατεία, τὸ 2008. Τὸ 1967, ὁ Ὀμπάμα μὲ τὴν μητέρα του ἐγκατεστάθησαν στὴν Τζακάρτα τῆς Ἰνδονησίας, στὴν πρεσβεία τῶν ΗΠΑ.

5 - Ὅτι ἐνῷ πράκτορες τῆς CIA, ὅπως ἡ οἰκογένεια Κλίντον καὶ οἱ πατὴρ καὶ υἱὸς Bush, ὑπῆρξαν πρόεδροι τῶν ΗΠΑ πρὶν ἀπὸ τὸν Ὀμπάμα, ὁ τελευταῖος προωθήθη ὄχι μόνον ἐπειδὴ ἦταν μαῦρος ἀλλὰ γιὰ νὰ διορθώσῃ τὰ σπασμένα ἀπὸ τὶς ἀποτυχημένες ἀμερικαν ικὲς εἰσβολὲς στὸ Ἀφγανιστὰν καὶ τὸ Ἰράκ. Ἔτσι, κατόπιν ἐντολῆς τῆς CIA, ὁ Ὀμπάμα εἶχε δηλώσει τὸ 2002, ὅτι δὲν ἐνέκρινε τὶς ἐξηγήσεις τῶν Neocons (τῶν Νεοσυντηρητικῶν τοὺ Μποὺς τοῦ Νεωτέρου) καὶ τῆς Χίλλαρυ Κλίντον, σχετικὰ μὲ τὸ ἀπαραίτητο τῆς εἰσβολῆς στὸ Ἰράκ, ὄχι διότι ἔλεγαν ψέμματα περὶ δῆθεν πυρηνικοῦ ὁπλοστασίου τοῦ Σαντὰμ, ἀλλὰ διότι μία τέτοια ἐπιχείρηση ἦταν ἀσύμφορη. Εἶπε στὶς 2 Ὀκτωβρίου 2002, στὸ Σικάγο: «Δὲν εἶμαι κατ’ἀρχὰς κατὰ τοῦ πολέμου. Εἶμαι κατὰ ἑνὸς ἡλιθίου πολέμου ποὺ δὲν βασίζεται στὴν λογική, ἀλλὰ στὸ συναίσθημα»

6 – Ὅτι τὸ 2012, ἕνας πρώην πράκτωρ τῶν ἀμερικανικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, τῆς National Security Agency (NSA), ὁ WayneMadsen, σήμερα συνεργάτης τοῦ Russia Today, ἐδημοσίευσε βιβλίο μὲ τίτλο The Manufacturing of a PresidentThe CIAs Insertionof Barack HObamaJr. ιnto the White House”.

Φυσικὰ οἱ μυστικὲς ἀμερικανικὲς ὑπηρεσίες δὲν πρόκειται νὰ χάσουν τὴν ἐπιρροή τους ἐπὶ τῆς ἀμερικανικῆς πολιτικῆς. Ἁπλῶς θὰ ἀλλάξουν ἄρδην προσωπικὸ καὶ πολιτικὴ ὑπὸ τὸν Τράμπ, μὲ ῥωσόφιλο προσανατολισμό.


Ἄλλο ὅμως ἁπλὸς πράκτωρ τῆς CIA, ὅπως ὁ Ὀμπάμα, νὰ προωθεῖται γιὰ πρόεδρος καὶ ἄλλο πρόεδρος, κατόπιν ἐκλογῆς του, ὅπως ὁ Τράμπ, νὰ διευθύνῃ τὴν CIA.

Ὅσο γιὰ τὸν Τσίπρα, τοὺς σοσιαλδημοκράτες, τὰ ἑλληνικὰ βοθροκάναλα καὶ τὸ Κολωνάκι τῶν κουλτουριαραίων καὶ τῆς Χίλλαρυ, τῆς ἀπανταχοῦ CIA, μαζὶ μὲ σύσσωμο τὸ καλλιτεχνικὸ Χόλλυγουντ τῆς πνευματικῆς παρακμῆς, αὐτοὶ ἔχασαν τὸν φίλο τους Ὀμπάμα, βορὰ στοὺς...φασιστές!


Δημήτρης Κιτσίκης                                   8 Ἰανουαρίου 2017

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.