Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Επιμένει το ΔΝΤ σε μείωση αφορολόγητου και συντάξεων στην Ελλάδα - Κάτω από 1% η μακροχρόνια ανάπτυξη

 

Επιμένει το ΔΝΤ σε μείωση αφορολόγητου και συντάξεων στην Ελλάδα  - Κάτω από 1% η μακροχρόνια ανάπτυξη
Στο +2,7% το ΑΕΠ το 2017 - Πλεονάσματα 1,5% προκρίνουν τα περισσότερα μέλη
Οι πάγιες θέσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Ελλάδα και την ελληνική οικονομία κατεγράφησαν και σε αυτή την κρίσιμη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου, με τα περισσότερα μέλη να συνηγορούν ότι, παρά τις τεράστιες θυσίες της Ελλάδας και τη γενναιόδωρη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περαιτέρω ελάφρυνση χρέους είναι απαραίτητη, ώστε να καταστεί αυτό βιώσιμο.Τόνισαν, δε, την ανάγκη η ελάφρυνση του χρέους να είναι με βάση ρεαλιστικές παραδοχές, περί των ικανοτήτων της Ελλάδας να παράγει συνεχή πλεονάσματα και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.
Σε κάθε περίπτωση, η ελάφρυνση του χρέους θα πρέπει να συμπληρωθεί με την ισχυρή εφαρμογή πολιτικών για την αποκατάσταση της ανάπτυξης και της βιωσιμότητας.
Παράλληλα, το ΔΝΤ κάνει έκκληση για εξισορρόπηση της δημοσιονομικής πολιτικής που ασκείται στη χώρα, επιμένοντας στις θέσεις του για διεύρυνση της φορολογικής βάσης και εξορθολογισμό των συνταξιοδοτικών δαπανών, με στόχο να υπάρξει χώρος για στοχευμένη κοινωνική αρωγή σε ευπαθείς ομάδες και χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές.
Ενώ τα περισσότερα μέλη του Συμβουλίου τάχθηκαν υπέρ μιας δημοσιονομικά ουδέτερης επανεξισορρόπησης, ορισμένα μέλη θεώρησαν  πως οι μεταρρυθμίσεις θα μπορούσαν να στηρίξουν προσωρινά υψηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εφαρμοστούν μόλις το παραγωγικό κενό κλείσει, έτσι ώστε οι επιπτώσεις στην ανάκαμψη να ελαχιστοποιηθούν.
Τα περισσότερα μέλη συμφώνησαν πως στην περίπτωση της Ελλάδας δε χρειάζεται περαιτέρω δημοσιονομική εξυγίανση, δεδομένης της έως σήμερα εντυπωσιακής προσαρμογής.
Υπήρξαν, εντούτοις, ορισμένα μέλη που διατύπωσαν διαφορετικές απόψεις σχετικά με τη διατηρησιμότητα αυτής της δημοσιονομικής πορείας.
Επιπλέον, τα περισσότερα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου προκρίνουν πλεονάσματα 1,5% - ακόμα μία πάγια θέση του ΔΝΤ, αν και ορισμένα μέλη τάχθηκαν υπέρ των πλεονασμάτων του 3,5% - συντασσόμενα με την ευρωπαϊκή πλευρά.
Το Εκτελεστικό Συμβούλιο επαίνεσε τις ελληνικές αρχές για τη σημαντική οικονομική προσαρμογή και την προσαρμογή των ανισορροπιών από το 2010, που υποστηρίζονται από σημαντικές μεταρρυθμίσεις.
Επιπλέον, το Εκτελεστικό Συμβούλιο αναγνώρισε πως η προσαρμογή έχει ένα βαρύ τίμημα για την κοινωνία, που, σε συνδυασμό με τα υψηλά ποσοστά φτώχειας και ανεργίας, συνέβαλε στην επιβράδυνση της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων.
Σε κάθε περίπτωση, συνιστούν στις ελληνικές αρχές να επιταχύνουν την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, για να διασφαλιστεί η επιστροφή σε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης και βιώσιμο χρέος.
Δεδομένων όλων των σημαντικών καθοδικών κινδύνων, το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ υπογράμμισαν ότι οι προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρωθούν στη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών, την εξυγίανση των ισολογισμών και την άρση των εμποδίων της ανάπτυξης.
Παράλληλα, ενθάρρυναν την Ελλάδα να ανανεώσει τις προσπάθειές της κατά της φοροδιαφυγής και να αντιμετωπίσει το ζήτημα των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Ενθάρρυναν, δε, τις αρχές να ενισχύσουν τη φορολογική διοίκηση, να επικεντρώσουν τις προσπάθειες του λογιστικού ελέγχου σε μεγάλους φορολογούμενους και να ενισχύσουν την εφαρμογή του πλαισίου κατά του ξεπλύματος χρήματος.
Επιπλέον, έκαναν έκκληση για μια συνολική αναδιάρθρωση των φορολογικών οφειλών για βιώσιμους φορολογούμενους, με βάση την ικανότητά τους να πληρώνουν, ενώ καλωσόρισε τα σχέδια για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου οργανισμού εσόδων.
Το Εκτελεστικό Συμβούλιο υπογράμμισε την ανάγκη για αποφασιστική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs), ώστε να υποστηριχθεί η επανέναρξη της πιστωτικής επέκτασης.
Ενθάρρυναν τις αρχές να ενισχύσουν το νομικό πλαίσιο για την αναδιάρθρωση του χρέους, συμπεριλαμβανομένων των εξωδικαστικών λύσεων, και να αξιοποιήσουν πλήρως το εποπτικό πλαίσιο, ώστε να δοθούν κίνητρα στις τράπεζες να θέσουν φιλόδοξους στόχους και στρατηγικές για τη μείωση των NPLs.
Το Συμβούλιο του ΔΝΤ επισήμανε πως η διασφάλιση επαρκών κεφαλαίων και η ολοκλήρωση των διοικητικών μεταρρυθμίσεων - που βρίσκεται σε εξέλιξη - είναι ζωτικής σημασίας για τη μακροχρόνια βιωσιμότητα των τραπεζών.
Επιπλέον, το Συμβούλιο υπογράμμισε την ανάγκη να διατηρηθεί και να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των στατιστικών πληροφοριών και των συστημάτων στη χώρα. 
Επιπροσθέτως, το Συμβούλιο υποστήριξε την άρση των περιορισμών συναλλάγματος όσο ταχύτερα γίνεται. στη βάση ενός χάρτη με ορόσημα, διατηρώντας τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, με την εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα.
Το ΔΝΤ κάλεσε τις αρχές να επιταχύνουν την εφαρμογή των δομικών μεταρρυθμίσεων, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα.
Αν και αναγνώρισε πως το βάρος της προσαρμογής έχει πέσει δυσανάλογα στους μισθωτούς, το Εκτελεστικό Συμβούλιο υπογράμμισε την ανάγκη να διατηρηθούν και να μην αντιστραφούν οι μεταρρυθμίσεις στην αγορα εργασίας, αλλά και να συμπληρωθούν με πρόσθετες προσπάθειες που θα φέρουν τα νομικά πλαίσια για τις ομαδικές απολύσεις και τις βιομηχανικές δράσεις, σε συμφωνία με τις βέλτιστες πρακτικές, θα οδηγήσουν σε άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων, θα ενισχύσουν τον ανταγωνισμό και θα διευκολούνουν τις επενδύσεις και τις ιδιωτικοποιήσεις.

Λαμβάνοντας ώθηση από τις συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις και την επίσημη χρηματοδότηση από τους Ευρωπαίους εταίρους της, η Ελλάδα επέστρεψε στην μέτρια ανάπτυξη το 2016. 
Η ανάπτυξη αναμένεται να επιταχυνθεί τα επόμενα χρόνια, πάντα σε συνάρτηση με την πλήρη και έγκαιρη εφαρμογή του προγράμματος προσαρμογής, συμπεριλαμβανομένης μιας ταχείας εξάλειψης των ελέγχων κεφαλαίου, που τέθηκαν σε εφαρμογή στα μέσα του 2015. 
Με βάση το τρέχον πρόγραμμα προσαρμογής στην Ελλάδα, η μακροχρόνια ανάπτυξη αναμένεται να φθάσει μόλις κάτω από το 1% και το πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα προβλέπεται να έρθει σε περίπου 1,5% του ΑΕΠ. 
Οι καθοδικοί κίνδυνοι για τις μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προοπτικές παραμένουν σημαντικοί, ενώ σχετίζονται με την ελλιπή ή καθυστερημένη εφαρμογή πολιτικών.
Το δημόσιο χρέος έφτασε στο 179% στο τέλος του 2015 και δεν είναι βιώσιμο.

Οι προβλέψεις του ΔΝΤ για την Ελλάδα το 2017www.bankingnews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.