Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

Το τίμημα για να μηδενιστεί ο κίνδυνος bail in στις καταθέσεις είναι μικρότερες τράπεζες, αδύναμα κέρδη και ακόμη 8 έτη εξυγίανσης

 

21/06/2017 - 02:13
Το τίμημα για να μηδενιστεί ο κίνδυνος bail in στις καταθέσεις είναι μικρότερες τράπεζες, αδύναμα κέρδη και ακόμη 8 έτη εξυγίανσης
Για να μηδενίσουν την πιθανότητα bail in οι ελληνικές τράπεζες πλήρωσαν ένα πολύ μεγάλο τίμημα.
Ο κίνδυνος bail in στο ελληνικό banking έχει μηδενιστεί. 
Όχι απλά μειωθεί αλλά μηδενιστεί, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος bail in δηλαδή να μετατραπούν οι καταθέσεις υποχρεωτικά σε κεφάλαιο και μετοχές των τραπεζών. 
Αυτή η εξέλιξη εν μέσω ενός κινδύνου bail in που κράτησε 5 χρόνια τουλάχιστον είναι σίγουρα πολύ θετική για τις ελληνικές τράπεζες που αρχίζουν να βλέπουν φως στο βάθος του τούνελ. 
Όμως για να μπορέσουν οι τράπεζες να μηδενίσουν τον κίνδυνο bail in δηλαδή να μηδενίσουν τον κίνδυνο στους καταθέτες τους πληρώνουν και θα πληρώνουν ένα μεγάλο τίμημα. 
Ποιο είναι αυτό το τίμημα; 
Οι τράπεζες στην Ελλάδα συρρικνώνονται. 
Συρρικνώνεται το ενεργητικό, συρρικνώνονται τα δάνεια, η κερδοφορία είναι ισχνή και η μείωση των NPLs που έπρεπε να είναι επιθετικότερη…εξελίσσεται αργά ενώ θα χρειαστούν ακόμη 8 χρόνια εξυγίανσης δηλαδή μέχρι το 2025.  
Οι τράπεζες είναι πιο υγιείς σε σχέση με το παρελθόν, δεν κινδυνεύουν από bail in αλλά το κόστος του τιμήματος θα αποδειχθεί δυσανάλογα μεγάλο. 

Ιστορική συρρίκνωση κατά 143 δισεκ. στην περιουσία τους  

Πριν 8 χρόνια το συνολικό ενεργητικό των ελληνικών τραπεζών είχε ανέλθει στα 430 δισεκ. ευρώ. 
Το 2017 οι 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες εμφανίζουν ενεργητικό δηλαδή συνολική περιουσία 277 δισεκ. ευρώ (Πειραιώς 76,6 δισεκ. Εθνική 71 δισεκ. Eurobank 65,7 δισεκ. και Alpha bank 64 δισεκ).
Σε απόλυτα μεγέθη λοιπόν οι ελληνικές τράπεζες πριν 8 χρόνια διάθεταν συνολικό ενεργητικό 420 δισεκ. και τώρα έχουν εντυπωσιακά συρρικνωθεί στα 277 δισεκ. δηλαδή μείωση 143 δισεκ. ευρώ. 
Η Πειραιώς έχει προβεί σε ένα διακριτό διαχωρισμό μεταξύ της  Πειραιώς» και της Piraeus Legacy Unit PLU όπου έχουν ενταχθεί όλα τα προβληματικά δάνεια και οι μη κύριες τραπεζικές δραστηριότητες και συμμετοχές.
Εάν αυτός ο διαχωρισμός γενικευθεί και στις 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες οι «καλές τράπεζες» δηλαδή τα υγιή μέρη των τραπεζών, οι κύριες τραπεζικές δραστηριότητες και τα υγιή δάνεια, οι καταθέσεις δηλαδή όλα τα καλά περιουσιακά στοιχεία τότε εξάγεται ένα συμπέρασμα… 
Οι «καλές τράπεζες» στην Ελλάδα έχουν καλής ποιότητας ενεργητικό όχι 277 δισεκ. αλλά 150 δισεκ. ευρώ. 
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το RWA δηλαδή το μέσο σταθμισμένο ενεργητικό των υγιών των καλών ελληνικών τραπεζών υποχωρεί στα 95 δισεκ. ευρώ. 
Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο όμως δεν είναι μόνο αυτό ότι δηλαδή το μέσο σταθμισμένο ενεργητικό των 4 μεγάλων καλών ελληνικών τραπεζών είναι μόλις 95 δισεκ. αλλά ότι το πραγματικό τους κεφάλαιο που αντιστοιχεί σε 95 δισεκ. μέσο σταθμισμένο ενεργητικό διαμορφώνεται στα 17 δισεκ. ευρώ δηλαδή 15 δισεκ. λιγότερα κεφάλαια από τα τρέχοντα.
Για να μην υπάρξει καμία παρερμηνεία. 
Οι 4 μεγάλες τράπεζες έχουν tangible book 28 δισεκ. και συνολικά 33 δισεκ. κεφάλαια. 
Αποτιμώντας μόνο τις καλές τράπεζες δηλαδή τα υγιή τμήματα των τραπεζών προκύπτει ότι εάν διάθεταν 17 δισεκ. θα ήταν κεφαλαιακά επαρκέστατες. 
Τα 15 δισεκ. κεφάλαια που απομένουν προφανώς αντιστοιχούν στα προβληματικά assets ή σε συμμετοχές ή θυγατρικές στο εξωτερικό ή σε μη κύριες τραπεζικές δραστηριότητες. 
Εάν – και αυτό αποτελεί καθαρά υπόθεση εργασίας – οι ελληνικές τράπεζες μπορούσαν σήμερα να διαχωριστούν σε good bank και σε bad bank και μη κύριες δραστηριότητες θα χρειαζόντουσαν τα 17 δισεκ. κεφαλαίων, θα χρειαζόντουσαν μόλις 100 δισεκ. δάνεια, 128 δισεκ. καταθέσεις και θα διέθεταν συνολικό ενεργητικό 150 δισεκ. ευρώ. 
Να θυμίσουμε ότι η Εθνική είχε φθάσει πριν την πώληση της Finansbank σε ενεργητικό 115 με 116 δισεκ. ευρώ για να μειωθεί στα 68 δισεκ. μετά την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής. 

Η επώδυνη πραγματικότητα 

Το ελληνικό banking έχει συρρικνωθεί σε τόσο μεγάλο βαθμό που προκαλεί σοκ αυτή η μείωση της περιουσίας τους. 
Οι τράπεζες γίνονται μικρότερες για να εξυγιανθούν αλλά αυτή η σμίκρυνση δεν είναι βέβαιο ότι θα τις καταστήσει και κερδοφόρες όπως στο παρελθόν. 
Προφανώς δεν αναφερόμαστε στα κέρδη του 2007 όπου οι τράπεζες είχαν πετύχει 5,43 δισεκ. ευρώ κέρδη σε ετήσια βάση. 
Σε ένα ιδανικό περιβάλλον οι ελληνικές τράπεζες θα είναι κατόρθωμα εάν μπορούν σε βάθος ετών να πετύχουν από κύριες δραστηριότητες 1,5 δισεκ. καθαρά κέρδη. 
H DGCom η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού αποτρέπει περαιτέρω συγκέντρωση των ελληνικών τραπεζών καθώς συγχωνευόμενες δύο συστημικές τράπεζες δημιουργούν νέο σχήμα το οποίο είναι συστημικά επικίνδυνο για την εθνική οικονομία. 
Εάν όμως οι τράπεζες συνεχίσουν να συρρικνώνονται τότε η έννοια της συστημικότητας περιορίζεται. 
Για το ορατό μέλλον σχέδια για deals δεν υπάρχουν αλλά όλα θα εξαρτηθούν από το RWA από το μέσο σταθμισμένο ενεργητικό. 

Το 2007 οι ελληνικές τράπεζες είχαν κέρδη 5,5 δισεκ. το 2017 θα έχουν κέρδη 200 εκατ 

Το 2007 οι ελληνικές τράπεζες είχαν κέρδη 5,5 δισεκ. το 2017 θα έχουν κέρδη 200 εκατ.
Αλλά αυτό δεν αντικατοπτρίζει πλήρως την πραγματικότητα. 
Το 2018 τα κέρδη θα αυξηθούν στα 400 εκατ και το 2019 στα 700 εκατ ευρώ και το 2020 περίπου στο 1,2 με 1,5 δισεκ. 
Αυτή η πρόβλεψη δείχνει ότι οι τράπεζες δεν μπορούν να επιτύχουν ούτε το 1/5 των κερδών του 2007. 
Η Εθνική που είναι σήμερα μακράν η τράπεζα με τον καλύτερο δείκτη ρευστότητας αλλά και κεφαλαίων λόγω των πωλήσεων θυγατρικών εμφανίζει την πιο αδύναμη κερδοφορία. 
Η Εθνική είναι ισχυρή σε κεφάλαια και ρευστότητα αλλά αδύναμη σε κερδοφορία. 
Η εικόνα αυτή επικρατεί σε όλες τις τράπεζες. 
Οι τράπεζες θα χρειαστεί να μειώσουν έως και 7 με 10 χιλιάδες τους εργαζομένους τους και αυτό που σήμερα φαντάζει υπερβολικό αύριο θα χαρακτηρίζεται ρεαλιστικό. 

Θα χρειαστούν 12-15 χρόνια για να μειώσουν το DTA στον μέσο όρο της ευρωζώνης 

Οι τράπεζες στην Ελλάδα διαθέτουν 33 δισ. κεφάλαια εκ των οποίων 28 δισεκ. tangible book value.
Από τα 28 δισεκ. τα 19,5 δισεκ. είναι αναβαλλόμενη φορολογία DTA. 
Για να μειωθεί το DTA στον μέσο όρος της ευρωζώνης θα χρειαστούν περίπου 12 με 15 χρόνια. 

Συμπέρασμα 

Για να μηδενίσουν την πιθανότητα bail in οι ελληνικές τράπεζες πλήρωσαν ένα πολύ μεγάλο τίμημα. 

www.bankingnews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.